Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Proč jsou pro nás evropské hodnoty důležité?

30.04.2015

Ve středu 29. dubna se na půdě Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem uskutečnil další odborný seminář s názvem Evropské hodnoty. Hostem tohoto semináře, který uspořádalo Eurocentrum Ústí nad Labem ve spolupráci s Katedrou politologie a filosofie FF UJEP, byl ředitel think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský. 

Podle Radka Hokovského existují tři klíčové hodnotové ideje, ke kterým by měly členské státy Evropské unie směřovat: osobní svoboda, lidská důstojnost a rovnoprávnost. Ochranu těchto idejí mají zajišťovat politické instituce, které vytvářejí principy liberální demokracie a jsou tím také garanty demokratické společnosti. Cílem politických institucí západní společnosti je tedy tyto základní evropské hodnoty naplňovat, nicméně ve společnosti vzniká přirozené napětí, jakým způsobem se na tomto naplňování podílet.

Radko Hokovský a Daniel Kroupa na semináři Evropské hodnoty

Některá aktuální témata mezinárodních vztahů však ukazují, proč je žádoucí o evropských hodnotách diskutovat a ochraňovat před alternativními hodnotovými systémy. Takovou alternativou je například autoritativní typ vládnutí současného ruského prezidenta Vladimíra Putina. „Rusko nabízí svým občanům alternativy – sílu a moc před garancí práv a svobod. Tyto hodnoty otiskuje i do své zahraniční politiky, což jsme mohli pozorovat při anexi Krymu.“ Evropské hodnoty bezpochyby také ohrožuje islámský stát – zločinecká organizace, která nachází sympatizanty i ve státech Evropské unie či styl vládnutí premiéra Viktora Orbána v Maďarsku, který se dle Hokovského nechává veřejně slyšet, že hodnoty liberální demokracie nejsou hodnotami maďarskými.

Diskuze nad tématem důležitosti evropských hodnot se zúčastnili studenti nejen ústecké politologie a filosofie, ale téma také vzbudilo zájem u studentů Fakulty sociálně ekonomické UJEP a široké veřejnosti.

Zájem o seminář projevili zejména studenti FF a FSE UJEP