Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak budou rozvojové země vypadat po roce 2030?

Informace k výtvarné soutěži

02.07.2015

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV) ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou (ČRA) vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a mládež ve věku 6 - 14 let na téma „Jak budou rozvojové země vypadat po roce 2030?“.

Soutěž se uskuteční v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 ve všech členských státech Visegrádské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Evropská unie je kolektivně největším světovým poskytovatelem zahraniční rozvojové spolupráce. Hlavním cílem Evropského roku pro rozvoj 2015 je zvyšovat povědomí a zájem občanů EU o zahraniční rozvojovou spolupráci realizovanou jak Evropskou unií, tak jejími členskými státy včetně České republiky. V rámci Evropského roku pro rozvoj jsou občanům prostřednictvím řady aktivit představovány konkrétní výsledky rozvojových projektů financovaných EU, které přispívají ke zvyšování celkové hospodářské, sociální a politické stability v partnerských zemích.
O vítězích soutěže rozhodne hodnotící komise složená ze zástupců MZV a ČRA. Autoři prvních pěti vybraných příspěvků obdrží věcné ceny z rukou představitele Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Českého rozvojového dne, který se uskuteční v polovině září 2015 v parku na Kampě v centru Prahy jako hlavní aktivita Evropského roku pro rozvoj 2015.
Vítězné výtvarné práce z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska budou vystaveny paralelně ve všech těchto zemích. U nás budou pro širokou veřejnost vystaveny ve spolupráci s magistrátem města Plzně, Evropského města kultury 2015, a v dalším českém městě. Následně mohou být fotografie využity MZV či ČRA pro propagaci rozvojové spolupráce ČR (např. zařazením do kalendáře či výstavy).
Komise bude hodnotit tyto charakteristiky zaslaných příspěvků:

  • Originalita ztvárnění soutěžního tématu
  • Zachycení tématu a informační hodnota výtvarné práce
  • Celkový dojem

Své příspěvky zasílejte spolu s vašimi údaji (jméno a příjmení, věk, kontaktní adresa, e-mail a telefonní spojení rodiče nebo zákonného zástupce) do pátku 21. srpna 2015 na adresu:
Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci – Značka SOUTĚŽ
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1


Případné dotazy směřujte e-mailem na adresu soutez@mzv.cz.

Více informací o soutěži - včetně podrobných pravidel - naleznete zde či zde