Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Letní dvojčíslo - Bulletin MZV k zahraniční rozvojové spolupráci v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 13.08.2015

V rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 (EYD2015) připravilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou další vydání Bulletinu k zahraniční rozvojové spolupráci, tentokrát v podobě letního dvojčísla. Dle tematického kalendáře Evropské komise byl měsíc červenec zaměřen na „Děti a mládež“, srpen je věnován tématu „Humanitární pomoc“. 

 

Úvodní slovo spolu s dalšími podklady na téma humanitární pomoci připravila zástupkyně ředitelky Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Hana Volná. Bulletin informuje o činnostech MZV ČR, které podle zákona 151/2010 Sb. zodpovídá za poskytování humanitární pomoci do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor (nikoliv do České republiky, což spadá do gesce Ministerstva vnitra ČR). Letní dvojčíslo čtenářům představuje principy poskytování humanitární pomoci, v jakých zemích mimo EU Česká republika pomáhá i příklady konkrétního poskytnutí okamžité pomoci. Zároveň přibližuje aktuální humanitární situaci ve světě a poskytování humanitární pomoci ze strany Evropské unie. Dne 19. srpna bude opět probíhat Mezinárodní humanitární den, do kampaně se mohou občané zapojit mimo jiné i na sociálních sítích, a to sdílením hashtagu #sharehumanity.

Tématu „Děti a mládež“ je věnováno několik textů, které přibližují konkrétní projekty ČR na ochranu dětí a mládeže v Moldavsku či podporu inkluzivního vzdělávání v Kosovu; a shrnují ochranu dětí a mládeže v politikách a programech Evropské unie.

Zvláštní část Bulletinu je věnována statistickému výkaznictví o oficiální rozvojové pomoci (ODA), jež MZV ČR ve spolupráci s ČRA, ministerstvy a dalšími orgány státní správy každoročně zpracovává a postupuje Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (DAC), jehož je ČR od května 2013 členem. Sekretariát DAC ocenil, že ČR stihla poskytnout statistiky za rok 2013 již v prvním požadovaném termínu; navíc byla ze strany OECD pozitivně hodnocena úplnost a přesnost našich statistických dat.

Bulletin rovněž informuje o naplňování Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) v oblastech všeobecné základní školní docházky a snižování dětské úmrtnosti.

Ze seznamu připravovaných akcí k zahraniční rozvojové spolupráci v ČR bychom rádi upozornili zejména na Český rozvojový den, který se uskuteční ve čtvrtek 17. září odpoledne na pražské Kampě a nabídne pestrý program pro širokou veřejnost.

Letní dvojčíslo_Bulletin MZV (PDF, 2 MB).