Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Seminář: Dotace (nejen) pro obce k aktuálním výzvám IROP

12.01.2016

V rámci cyklu seminářů „Dotace (nejen) pro obce“ se v úterý 15. prosince 2015 konal v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje seminář pořádaný Eurocentrem Ústí nad Labem a Centrem pro regionální rozvoj České republiky (CRR). Tentoktát byl seminář zaměřen na výzvy č. 13: Revitalizace vybraných památek, č. 14: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání a č. 15: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality. V rámci semináře byl dále účastníkům představen systém hodnocení a nový monitorovací systém MS2014+. 

Seminář zahájila Adéla Hájková, vedoucí Eurocentra Ústí nad Labem, která přítomné informovala o činnosti Eurocenter a o programovém období 2014-2020. Následně ve svých příspěvcích Ivan Palán a Miloš Vejr z Centra pro regionální rozvoj České republiky (CRR) představili činnost této instituce, monitorovací systém MS2014+ a aktuální výzvy. V závěru semináře představil Jan Tříska z CRR kritéria hodnocení v rámci těchto výzev.

„Cílem semináře je potencionálním žadatelům představit možnosti financování projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020, zejména pak z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),“ uvedla Adéla Hájková z Eurocentra.

Dalším seminářem z cyklu „Dotace (nejen) pro obce“ bude seminář na téma „Představení Integrovaného regionálního operačního programu a aktuální výzvy č. 16: Energetické úspory v bytových domech a představení činnosti Státního fondu životního prostředí České republiky a programu Nová zelená úsporám,“ který se uskuteční ve čtvrtek 21. ledna 2016 opět na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

 

Autor: Martin Roub