Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Soutěž Navrhni projekt!: Příležitost pro mladé projektové manažery

12.01.2016

Měsíc prosinec byl pro mladé projektové manažery z celé České republiky vyvrcholením dlouhodobých příprav na regionální kolo soutěže Navrhni projekt!. Po měsících intenzivní práce na svých projektových záměrech získaly nejlepší týmy příležitost prezentovat tyto projekty i před odbornými hodnotiteli z příslušného regionu. 

V rámci regionu soudržnosti Severozápad, který se skládá z Ústeckého a Karlovarského kraje, se do soutěže přihlásilo celkem 23 projektových týmů. Laťka úrovně zpracování projektů dle metodologické příručky byla nastavena velmi vysoko, proto bylo velice obtížné vybrat z nepřeberného množství inovativních a originálních nápadů ty nejlepší regionální finalisty, proto hodnotitelé využili možnosti divoké karty a místo třech postupujících týmů nechali do regionálního kola postoupit hned týmy čtyři.

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje, kde se 14. prosince 2015 regionální kolo soutěže konalo, své projektové záměry představily následující týmy:

Studentky z Gymnázia Jateční, Ústí nad Labem, jmenovitě Šárka Löffelmannová a Sára Gerychová představily projekt  Transformace veřejného prostoru v Městských sadech v Ústí nad Labem na zábavně vzdělávací instituci pro žáky ZŠ, SŠ a pedagogy, kterým upozornily na nevyužitý potenciál ústeckého parku Městské sady. Viktor Licek s Ondřejem Wolfem z téhož gymnázia nabídli projektem Program pro zlepšení podmínek pro integraci imigrantů a zlepšení informovanosti občanů v oblasti hromadné imigrace nástroj v podobě informačního a komunikačního systému reagujícího na potřeby nejen imigrantů ale také široké veřejnosti. Členové týmu Základní umělecké školy Nejdek, konkrétně Stanislava Wolfová, Jiří Macek a Dominik Jiruše představili projektový záměr Nejdek útulný s cílem zvelebit vzhled města Nejdek. Studentky Nikola Maxantová a Karolína Fenárová ze Střední odborné školy logistické a středního odborného učiliště Dalovice přihlásily do soutěže projekt Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obcí pro město Chodov. Projektem si kladly za cíl otevřít problematiku nedostatečného vybavení Sboru dobrovolných hasičů v Chodově.

Představení vítězného projektu regionálního kola soutěže Navrhni projekt! za region soudržnosti Severozápad: Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obcí pro město Chodov

Odborná porota, která se skládala ze zástupců organizátora soutěže Ministerstva pro místní rozvoj ČR, paní Hany Císařové; Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, paní Andrey Ryvolové, a zástupců z Eurocentra Karlovy Vary, pana Jindřicha Čermáka a z Eurocentra Ústí nad Labem, paní Adély Hájkové a pana Ondřeje Hynka nakonec určila následující umístění soutěžních týmů:

  1. místo: Dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obcí pro město Chodov
  2. místo: Program pro zlepšení podmínek pro integraci imigrantů a zlepšení informovanosti občanů v oblasti hromadné imigrace
  3. místo: Nejdek útulný
  4. místo: Transformace veřejného prostoru v Městských sadech v Ústí nad Labem na zábavně vzdělávací instituci pro žáky ZŠ, SŠ a pedagogy

Vítězům a dalším umístěným gratulujeme! Nepostoupivším přejeme mnoho úspěchů v příštím ročníku soutěže!