Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Inovační vouchery Ústeckého kraje 2016

01.03.2016

Dne 16. 2. 2016 se v prostorách Hraničáře v Ústí nad Labem konal workshop k inovačním voucherům Ústeckého kraje. Program byl rozdělen do tří základních tematických bloků. V prvním bloku vystoupili zástupci podnikového sektoru, kteří sdíleli své zkušenosti s inovačními vouchery. Unipetrol RPA s.r.o. realizoval projekt „Posouzení míry koroze (poškození) mulitových vyzdívek reaktorů pro výrobu syntézního plynu“ a navázaná spolupráce se rozrostla z hlediska objemu. Firma Nanovia s.r.o. díky realizaci projektu „Technologie síťování nanovláken z chitosanu“ zlevnila technologický postup a urychlila tím komercializaci svých produktů. Hennlich s.r.o. díky voucherům a projektu „Kondenzátor pro ORC jednotku HENNLICH Zero Fuel Gen 50kW“ odstranil úzká místa ve vývoji. Student Science s.r.o. úspěšně navázal spolupráci s TU Liberec v rámci řešení „Optimalizace aktivního nosiče na bázi nanovláken“.

V následující části workshopu vystoupil S3 manažer Mgr. Miroslav Cingl, který nastínil základní informace vztahující se k Inovačním voucherům Ústeckého kraje 2016. Veškeré podklady včetně podmínek nutných k získání této formy dotace jsou zájemcům přístupné na webových stránkách Inovačního centra Ústeckého kraje. Slova se také ujala Mgr. Alena Hájková, ředitelka regionální kanceláře CzechInvest, která všechny zúčastněné upozornila na další plánované formy dotací. Navazovat přímo bude program OP PIK Inovační vouchery, kde se termín výzvy plánuje na květen 2016. Po upřesnění informací CzechInvest společně s Inovačním centrem ÚK (ICUK) zorganizuje seminář pro zájemce.

 

Ve třetí fázi workshopu probíhala diskuze nad vznesenými dotazy. Mezi návrhy zazněl požadavek na přehodnocení jednorázového charakteru inovačních voucherů, nebo návrh na vznik elektronické databáze výzkumných organizací, která by obsahovala spektrum nabídek možné spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Závěrečnou část setkání využili účastnící k neformální diskusi a networkingu.

 

Workshop moderoval ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje, Ing. Tomáš Siviček, PhD. a konal se ve spolupráci s Veřejným sálem Hraničář, s podporou zakladatelů ICUK, CzechInvest a Hospodářské a sociální rady ÚK.

 

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) spoluzaložily na podzim 2015 Krajská hospodářská komora, UJEP a Ústecký kraj s cílem podpořit inovační a podnikatelskou aktivitu v regionu.

Inovační vouchery jsou datací podporující spolupráci výzkumných organizací a firem při výzkumně-vývojové a inovační činnosti až do 120 000 Kč a míře podpory až 85 %. V roce 2015 o podporu požádalo skoro 30 subjektů.

 

  • Kontakt: Ing. Tomáš Siviček, PhD., ředitel ICUK (reditel@icuk.cz; 774 32 00 83)
  • Další informace: http://icuk.cz/inovacni-vouchery/
  • Foto: https://goo.gl/photos/ASHDv7upYFzAkji68
  • Facebook: https://www.facebook.com/ICUK. Usti/