Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Soutěž PŘEDVÁNOČNÍ NADÍLKA S FONDY EU

Kvíz s tematikou ESIF 2014–2020 pro širokou veřejnost

V období 1.–15. 12. 2015 budou v pěti předem určených dnech na webových stránkách Eurocentra Plzeň a České Budějovice zveřejněny kvízové otázky. Vždy 3 kvízové otázky na daný den. Otázky se tematicky budou týkat ESIF 2014–2020 s tím, že informace (nápovědu) lze nalézt na webových stránkách www.dotaceeu.cz.

Určené dny jsou následující – úterky a pátky (1. 12., 4. 12., 8. 12., 11. 12. a 15. 12.).

Odpovědi na kvízové otázky mohou soutěžící zadávat přes formulář na webových stránkách Eurocentra Plzeň, resp. Eurocentra České Budějovice v sekci Kvízy. Formulář bude aktivní v dané dny vždy od 8:00. Každá třetí správná odpověď bude odměněna drobnou cenou (bloky, flashdisky, trička, sportovní lahve apod.). Ceny budou zasílány výhercům poštou.

Pravidla soutěže:

  • Pořadatelem soutěže jsou Eurocentrum Plzeň a Eurocentrum České Budějovice.
  • Soutěžní otázky s aktivním odpovědním formulářem budou zveřejněny vždy po 8. hodině ráno, a to ve dnech 1. 12., 4. 12., 8. 12., 11. 12. a 15. 12., na webových stránkách Eurocentra Plzeň, resp. Eurocentra České Budějovice, v sekci Kvízy.
  • Z jednoho e-mailu může být v daném dnu odeslána pouze jedna formulářová odpověď na soutěžní otázky (v případě, že z 1 e-mailu bude zasláno v jeden den více odpovědí na soutěžní otázky, budou všechny odpovědi z daného e-mailu považovány za nerelevantní).
  • Na výhru není právní nárok.
  • Výherce bude o výhře informován e-mailem, cena mu bude zaslána poštou. Pokud výherce nereaguje na e-mail o výhře, či nesdělí svou adresu pro zaslání ceny (do 3 pracovních dní po zaslání e-mailové výzvy pořadatelem), ztrácí nárok na výhru.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit pracovníci pořadatelů soutěže a jejich rodinní příslušníci.

 

Předvánoční nadílka s fondy EU