Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Studentské projekty se utkaly v soutěži NAVRHNI PROJEKT

V úterý 27. března se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích konalo regionální kolo soutěže Navrhni projekt, kterou již po šesté pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj. Z celkem 15 zaslaných projektů z Jihočeského a Plzeňského kraje postoupilo do regionálního kola 5 týmů s nejlepšími projektovými záměry. Do finálového kola poslala odborná porota projekt zabývající se pomoci lidem s handicapem.

„Porota složená ze zástupců Eurocenter, MMR a Centra pro regionální rozvoj byla velmi překvapena kvalitou a precizností prezentovaných projektů z různých oblastí. Rozhodování bylo tak velmi obtížné. Všechny představené nápady však měly jedno společné, a to pomoc, ať už handicapovaným lidem, místní základní škole nebo záchraně kulturního dědictví. Bylo příjemným zjištěním, že studenti středních škol přemýšlejí o problémech ve svém okolí, mají zájem na ně upozornit a zároveň bojují, aby se jejich vize opravdu zrealizovaly, třeba za podpory právě evropských fondů,“ podotkla předsedkyně odborné poroty Aneta Faina z Ministerstva pro místní rozvoj.

V regionálním kole zvítězil tým studentek z Obchodní akademie Písek s projektem „Jiný úhel pohledu“, který poukazuje na komplikace života handicapovaných. Záměrem projektu je založit neziskovou organizaci, která by umožňovala lidem prožít v roli zdravotně postižených běžný den nebo sportování, a tím podpořila porozumění jejich handicapu. Originalita, perfektní zpracování, autentické video a přesvědčivá prezentace se značným sociálním cítěním porotu přesvědčila o prvním místu. Tento projekt se dále představí v celostátním kole soutěže v Praze.

Druhý nejlepší projekt představili studenti Církevního gymnázia Plzeň. Projekt „Vraťme kostelům hudbu“ pomáhá jedinečným nápadem zachránit kulturní dědictví. Návrh propojuje opravu varhan s rozvojem turistiky a dalšími kulturními akcemi. Projekt vynikl zapojením německých partnerů do jeho realizace v rámci programu přeshraniční spolupráce.

Na třetím místě se umístil projekt „Modernizace jazykové učebny ZŠ Blovice“, který se zaměřil na potřebné vylepšení vzdělávacích aktivit v oblasti jazykové výuky v místní základní škole.

Hlavním cílem soutěže Navrhni projekt je seznámit studenty s tím, jak se připravuje projektová žádost a jak fungují evropské fondy, ale také jak je využít na podporu smysluplných projektů. V celé ČR se soutěže zúčastnilo 66 projektů, z nichž 7 postoupilo do finálového kola, které proběhne 19. dubna na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Bližší informace o soutěži a minulých ročnících naleznete na www.navrhniprojekt.cz.