Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Proč jít k volbám do Evropského parlamentu?

Odpověď na tuto otázku se ve středu 13. 3. snažili nalézt studenti Vysoké školy evropských a regionálních studií společně s PhDr. Janem Kubáčkem – politologem, konzultantem politického marketingu a managementu a doc. Ing. Jiřím Duškem, Ph. D. – pověřeným rektorem VŠERS v grandhotelu Zvon na českobudějovickém náměstí. Debata se konala v rámci již 9. Mezinárodní vědecké konference.

Tato konference se koná každoročně od roku 2010 v Českých Budějovicích ve spolupráci s nadací Konrad Adenauer Stiftung, Evropským regionem Dunaj-Vltava, Jihočeským krajem, statutárním městem České Budějovice, Europe Direct České Budějovice, Eurocentrem České Budějovice a Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích. Cílem konference je odborně přispět k debatě o aktuálních problémech Evropské unie a evropského prostoru v teoretické i aplikované rovině.

Právě v rámci jedné ze sekcí tohoto několikadenního programu, nazvané Aktuální problémy a výzvy EU, měli studenti jedinečnou možnost zúčastnit se diskuze s doktorem Kubáčkem na téma blížících se voleb do Evropského parlamentu. Pan doktor představil své hlavní argumenty, proč má smysl tohoto občanského práva využít, a zároveň studentům připomněl zásadní témata, kterými se bude Evropský parlament s největší pravděpodobností zabývat v následujících letech. Samotné studenty zajímala především úspěšnost působení tzv. euroskeptiků v parlamentu, kteří by byli zvoleni.

Během debaty se řešila především pozice České republiky v EU. Pokud dojde k dotažení brexitu, Evropský parlament v příštích letech čeká změna v počtu křesel zastupujících jednotlivé země. Celkový počet se totiž sníží ze současných 751 na 705. Česká republika, jakožto středně velký stát Evropy, by díky tomu měla se svými stávajícími 21 zástupci posílit. Je velmi pravděpodobné, že po odchodu Velké Británie budou v EP vznikat nové koalice, a proto je velmi důležité, aby čeští voliči vyslali zkušené diplomaty, kteří budou schopni navázat silné vztahy s dalšími zeměmi. Česká republika by tak mohla hrát daleko významnější roli.

Jak s panem doktorem Kubáčkem, tak i s panem docentem Duškem si měla možnost popovídat také široká veřejnost, a to v odpoledních hodinách v Jihočeské vědecké knihovně. Téma zůstalo stejné, nicméně s oběma účinkujícími vedli místní obyvatelé spíše dialog. Ten se nesl v přátelském duchu a mluvilo se nejen o volbách a brexitu, ale i o Schengenském prostoru, migraci a obchodních válkách ve světě.

Oba hosté zdůraznili, že díky velmi nízké účasti v evropských volbách, na každém hlase velmi záleží. Na to volně navázala diskuze zabývající se tím, jaké spektrum populace se voleb vlastně účastní. Jsou to obvykle starší voliči, více ženy, a lidé s maturitou nebo vysokoškolským či vyšším vzděláním. Nepsané pravidlo, že starší voliči volí s ohledem na budoucnost svých potomků, je podle doktora Kubáčka již překonané, a realita je zcela odlišná. Dnešní generace starších voličů upřednostňuje své vlastní zájmy, a protože dlouhodobě vykazuje mnohem aktivnější volební účast než mladší voliči, většina politiků cílí kampaně právě na ně. Bohužel často na úkor generací mladších.  Nutno dodat, že tento trend je pozorován všude na světě a ve volbách na všech úrovních.

V souvislosti s tím pan doktor Kubáček varoval veřejnost o možných následcích spojených s takovýmto typem vedení kampaní. Jako typický případ uvedl americký stát Florida, který je považovaný za nejstarší stát na světě. Ne proto, že by se tam lidé dožívali velmi vysokého věku, ale proto, že místní politika je k seniorům tak přívětivá, že se tam stěhují z celých Spojených států amerických. Senioři tak tvoří významnou voličskou základnu. Reakce floridských politiků, ve snaze udržet si přízeň této věkové skupiny, je pak taková, že se seniorům snaží zavděčit všemi možnými způsoby (tedy ruší se školky, které jsou přestavovány na domovy seniorů či wellness služby a podobně). Výsledkem této politiky je nedostatečné financování školství a dalších institucí a sektorů, kde cílovou skupinu netvoří senioři. Tento přístup se politikům ve výsledku zkrátka vyplatí.

Nezapomínejme tedy, že volby do Evropského parlamentu jsou tentokrát v mnoha směrech přelomové a je jen na nás, jaká bude v budoucnu pozice České republiky v Evropské unii. Volit české zástupce můžete odkudkoliv v ČR, tak přijďte v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 k volbám!