Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

28. ročník soutěže MOJE MĚSTO LIBEREC

05.03.2019

Liberec, malebné městečko zasazené ve středu Evropy na pomezí polských a německých hranic, ukrývá spoustu zajímavostí. Pojďte ho s námi poznat. Rok 2019 nám skýtá mnoho výročí – libereckých, státních i v rámci Evropské unie. Pojďte s námi za dobrodružstvím do ZOO nebo fandit libereckému hokeji. Poznejte více město, ve kterém žijete.

 

Téma: VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2019

15 let v EU, 30 let svobody, 100 let se zvířaty

Přihlaste se do soutěže, vyplňte soutěžní arch, udělejte pár selfíček a vyhrajte zajímavé ceny!

 INFORMACE PRO SOUTĚŽÍCÍ:

 Pro každý dvoučlenný tým je připraven soutěžní arch, který obsahuje 6 okruhů pro vypracování. Vaším cílem bude zodpovědět a splnit jich co nejvíce. Čím více se vám jich podaří dokončit, tím větší budete mít šanci na výhru. Zvítězí tým, který získá největší počet bodů.

Přihlaste se do 14.3. 2019. Přihlášku si můžete stáhnout zde:PŘIHLÁŠKA moje město liberec2019 nebo o ni požádat na emailu: mojemestoliberec@seznam.cz

Soutěžní arch si můžete stáhnout ve wordu zde: SOUTĚŽNÍ ARCH 2019  ve formátu .pdf zde: SOUTĚŽNÍ ARCH 2019 nebo o něj požádat na emailu: mojemestoliberec@seznam.cz

Kategorie:I. kategorie: 6. a 7. třída ZŠ; prima a sekunda gymnázií

II. kategorie: 8. a 9. třída ZŠ; tercie a kvarta gymnázií

 

 

Termín zveřejnění soutěžních materiálů: 21. 2. 2019

Termín odevzdání přihlášek: 14. 3. 2019

Termín odevzdání soutěžních archů: 18. 4. 2019 na email: mojemestoliberec@seznam.cz

Vyhlášení výsledků: 15. 5. 2019 od 16:00 ve V-klubu

Podmínky soutěže:

  • Soutěž probíhá pouze ve dvojicích, každá dvojice odevzdá jedno vypracování soutěžního archu.
  • Vyplněnou přihlášku přineste do V-klubu (ul. 5. května 36, Liberec), vhoďte do naší poštovní schránky nebo zašlete poštou na naši adresu.
  • Soutěžní arch vyplňte na počítači a pošlete pouze ve formátu PDF na email: mojemestoliberec@seznam.cz
  • Vaše selfie fotografie vložte do textu k úkolům. Soutěž je pro dvojice, tudíž i na selfie musíte být oba. Je možné udělat také 2 selfie každý zvlášť.
  • Vše včas splňte dle termínů výše.
  • Dvojice musí tvořit žáci/žákyně z jedné školy a z jedné kategorie.

 Hodnocení:

U každé otázky je napsán počet bodů, který můžete získat. Každý okruh tvoří 5 – 6 otázek.

Hodnotit se bude správnost odpovědí, ale také kreativita, za kterou můžete získat navíc až 2 body za každý okruh. Za mimořádně pěkné zpracování celého archu, grafickou úpravu apod., může porota udělit další až 3 bonusové body.

Důležitou součástí každé jednotlivé otázky je zdroj, ze kterého jste čerpali. Pozor! Pokud zdroj nebude uveden, nebo bude uveden nedostatečně, může to být důvodem ke snížení bodového ohodnocení dané otázky. Je možné, že některé odpovědi budete znát. Je třeba si informace ověřit a uvést zdroj, kde jste danou informaci našli (nebudeme uznávat zdroj uvedený jako „z hlavy“ atp.).

Příklady uvedení zdroje:

  • Literatura

Stačí napsat jméno autora/autorů, název knihy, číslo stránky, kde jste informaci našli.

Např.:

CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ, Adéla, SMETANA, Vít. České země v evropských dějinách. Díl čtvrtý. S. 295.

  • Webové stránky:

Zkopírujte přesný odkaz stránky, kde jste informaci našli (nestačí uvést pouze www.wikipedie.cz).

Např.:

http://www.totalita.cz/1989/1989_11.php

Vyhodnocení a ceny:

Vyhodnocení provede porota ve složení zástupců V-klubu a zástupce Eurocentra Liberec.

Tři nejlepší týmy z obou kategorií obdrží věcné ceny.

Jména výherců budou uveřejněna na www.vklub-ddmliberec.cz a na facebooku V-klub při DDM Liberec. Všichni účastníci obdrží diplom, který si mohou uložit do svého portfolia.

 

Vyhlášení výsledků:

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne ve středu 15. 5. 2019 od 16:00 ve V-klubu,

ulice 5. května 36, Liberec.  Jsou zváni též učitelé, rodiče, spolužáci, kamarádi a další.

V rámci vyhlášení výsledků promítneme vaše fotky z výletů, seznámíme vás se správnými odpověďmi a přečteme některé z vašich článků.

Informační zdroje

Soutěžní okruhy jsou z různých oblastí, tudíž i informační zdroje, ze kterých budete čerpat, se mohou lišit. Kromě internetu najdete informace také v Městském informačním centrum v Liberci nebo v knihách o Liberci, které si můžete zapůjčit v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

Všem účastníkům přejeme mnoho úspěchů, pěkné zážitky i počasí.

 Informace:

Michaela Horáčková, Mgr. Lucie Čermáková a Martin Fišer

V-klub při DDM Větrník Liberec

mojemestoliberec@seznam.cz

www.vklub-ddmliberec.cz

mob.: 602 477 287, tel.: 485 106 365

„Edit 21. 2. 2019 – Právě jsme se dozvěděli, že díky novému historickému bádání liberecká ZOO letos slaví 115. výročí, nikoliv 100. výročí. Rozhodli jsme se však plakát i soutěžní arch (z důvodu možných komplikací) neměnit. Soutěžních otázek se tato čerstvá informace netýká. Děkujeme za pochopení.“