Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Seminář "Jsme v EU, buďme v obraze" úspěšně proběhl

Seminář pro středoškolské pedagogy se konal dne 23. listopadu 2010 v Evropském domě v Praze.

Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Centrem evropských studií Vysoké školy ekonomické v Praze a Konrad Adenauer Stiftung zahájily cyklus seminářů pro středoškolské pedagogy nazvaný Jsme v EU, buďme v obraze. První seminář proběhl v Praze, do konce roku 2010 se uskuteční semináře ještě v Brně a v Ostravě.

 

Struktura seminářů je stejná ve všech krajských městech. Program je rozdělen do třech bloků - Ekonomické aspekty evropské integrace, EU jako politický organismus a Česká republika a Evropská unie. Přednášejí vždy pedagogové VŠE v Praze. Kromě faktografie je část výkladu věnována i metodickým pokynům, jak o evropské problematice vyučovat. Důležitým prvkem seminářů je diskuze s pedagogy a jejich zpětná vazba ohledně metodiky výkladu.

 

Každý účastník obdrží výtisk pracovního sešitu Jsme v EU, buďme v obraze, který je aktualizován a odráží situaci, ve které se Unie nachází po přijetí Lisabonské smlouvy. Tato učební pomůcka má za cíl ulehčit výuku o EU v rámci středoškolských předmětů z oblasti sociálních věd.

 

Prezentace z jednotlivých přednáškových bloků, které byly použity na prvním semináři v Praze, najdete tady: Ekonomické aspekty evropské integrace, EU jako politický organismus a Česká republika a Evropská unie. Jejich autoři dali souhlas k použití prezentací pro účely výuky a jsou tedy volně ke stažení.

Autor: Eurocentrum Praha