Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak získat pro neziskovku podporu z OP LZZ

21.10.2011

Seminář s názvem "Jak získat pro vaši neziskovku finanční podporu projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost?" proběhl ve středu 19. října v Informačním centru vlády ČR v Praze.

Účastníci z řad zástupců nevládních neziskových organizací se dozvěděli o možnostech, které jim nabízejí globální granty Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ale i o možnostech v rámci veřejných zakázek krajů. V závěru byl představen úspěšný projekt, který realizuje Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s.

Se svolením přednášejících si dovolujeme uveřejnit prezentace, které byly v rámci semináře promítány.

OP LZZ - prioritní osa 3

Globální granty OP LZZ v oblasti zaměstnanosti

Publicita projektů

Regionální redakční centra

Autor: Eurocentrum Praha