Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Deset let měny euro - soutěž pro středoškoláky

08.02.2012

U příležitosti výročí deseti let od zavedení společné měny euro jako hotovostního platidla vyhlašují regionální Eurocentra Úřadu vlády ČR literární soutěž pro studenty středních škol "Deset let měny euro".

 

Témata prací: 
  • Euro - (Ne)úspěšný projekt
  • Je euro srdecm Evropské unie?
  • Deset let života měny euro
  • Zavedení měny euro v ČR
  • Evropa bez eura
  • Euro a já
  • Euro v roce 2022
  • Libovolné téma

Pravidla:

Žánr je libovolný, omezení se týká jen rozsahu (maximálně dvě strany formátu A4) a počtu prací (nejvýše dvě práce na osobu). Soutěžit mohou jen jednotlivci.

Práce bude opatřena titulní stranou, na které bude v horní části uveden název regionálního Eurocentra, uprostřed název příspěvku i téma, ke kterému se příspěvek váže a jméno autora, v dolní části název školy, ročník, který autor navštěvuje a emailové spojení.

Práce bude psána v českém jazyce, fontem Times New Roman, velikost základního textu 12 b., řádkování 1,5 řádku, zarovnání do bloku. Práci lze členit do kapitol, které jsou označeny arabskými číslicemi. Číslují se také jednotlivé strany. Text musí být řádně citován pomocí funkce poznámka pod čarou (Jméno autora, díla, rok vydání, vydavatelství).

Práce budou zasílány v elektronické podobě ve formátu doc nebo docx na emailovou adresu: jiricek@euroskop.cz do 24. 4. 2012.

Vyhodnocení a doba trvání soutěže:

Soutěž probíhá od 1. února 2012 do 24. dubna 2012, slavnostní vyhlášení výsledků proběhne u příležitosti oslav Dnů Evropy 11. května 2012 v Praze.  Z jednotlivých krajů postoupí vždy ta práce, která dostane od odborné poroty nejvyšší počet bodů do kola celostátního. O výsledcích krajských kol Vás budou informovat příslušná regionální Eurocentra.  V celostátním kole budou vyhodnoceny tři nejlepší práce, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami.  Nejlepší práce budou zveřejněny v elektronickém sborníku prací na webových stránkách Eurocenter. 

Ceny:

V krajských kolech jsou hodnoceny první tři místa věcnými cenami - knihy, stolní hry a drobné propagační předměty s evropskou tematikou. Každý vítěz regionálního kola získá navíc možnost zúčastnit se studijní cesty do Bruselu spojené s návštěvou sídel institucí Evropské unie ve druhé polovině června 2012.

V celostátním kole obdrží vítěz 1. místa věcné ceny a prohlídku Poslanecké sněmovny v Praze pro celou školní třídu; vítěz 2. a 3. místa hodnotné ceny s evropskou tematikou (knihy, stolní hry, drobné propagační předměty Eurocenter).

Na výhru není právní nárok.