Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Když chci pracovat v institucích EU…

22.02.2013

V rámci Evropského roku občanů proběhl ve čtvrtek 21. února v Evropském domě v Praze za značného zájmu veřejnosti první letošní seminář organizovaný Eurocentrem Praha nesoucí název „Když chci pracovat v institucích EU…“

Natalie Šťastná zastupující Evropský parlament - Informační kancelář v ČR se ve svém příspěvku věnovala především vlastnímu průběhu výběrových řízení organizovaných Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO). Výběrová řízení bývají vyhlašována v pravidelných cyklech – na vedoucí pozice administrátorů obvykle v březnu, pro překladatele a tlumočníky v červnu a na asistentské pozice každoročně v prosinci.

Průběh výběrových řízení je možné rozdělit do čtyř fází, přičemž ta první zahrnuje podání elektronické přihlášky a vytvoření tzv. „EPSO account“. Ve druhé fázi skládají uchazeči předvýběrové testy, které je možné absolvovat v každém členském státě EU a také v několika testovacích centrech mimo Evropu. Vzory těchto testů jsou k dispozici na webových stránkách www.eu-careers.eu. Úspěšní uchazeči jsou v následující fázi pozvání na testování do Bruselu, které zahrnuje vypracování případové studie, skupinové úkoly, ústní prezentaci a také strukturovaný pohovor. V závěrečné fázi výběrového řízení jsou vybraní kandidáti zařazeni na tzv. rezervní list, který slouží evropským institucím jako seznam potenciálních zaměstnanců.

Kandidáti zůstávají na rezervním listě přibližně jeden až dva roky. V průběhu této doby mohou být kontaktování přímo evropskými institucemi s nabídkou konkrétní pozice a mohou se také pokusit instituce kontaktovat sami.

Aktuální informace o výběrových řízeních organizovaných EPSO jsou k dispozici jednak na výše uvedených internetových stránkách a také na Facebooku.

Příspěvek Marie Staszkiewicz, která uvedeným výběrovým procesem úspěšně prošla, se věnovala tomu, jak vypadají pracovní i životní podmínky zaměstnanců evropských institucí a uvedla několik postřehů ohledně života a práce v Bruselu.

Obě přednášející zdůraznily, že možnost práce pro Evropskou unii se nemusí nutně omezovat pouze na Brusel a na tři nejznámější evropské instituce, ale zahrnuje i další orgány EU sídlící v jiných evropských městech jako jsou například Evropská centrální banka ve Frankfurtu nad Mohanem, Evropský účetní dvůr v Lucemburku či více než 30 agentur se sídlem v různých členských zemích Unie. Po úvodních příspěvcích následovala řada dotazů ze zcela zaplněného sálu.

Autor: Jana Růžičková