Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Strategické partnerství EU a Číny

14.03.2013

Shrnutí semináře "Strategické partnerství Evropské unie a Číny: investiční nástup ve východní periferii", který 7. března 2013 v Evropském domě zorganizovalo Eurocentrum Praha.

Letošní druhý seminář Eurocentra Praha se uskutečnil za značného zájmu veřejnosti v Evropském domě 7. března v souvislosti s nástupem nového čínského prezidenta. Hlavním přednášejícím akce s názvem „Strategické partnerství Evropské Unie a Číny: investiční nástup ve východní periferii“ byl Ing. Rudolf Fürst, Ph. D. z Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Hlavní náplní semináře bylo přiblížení aspektů strategického partnerství EU a Číny s důrazem na loni vzniklou spolupráci Číny s šestnácti postkomunistickými zeměmi střední a východní Evropy.

 

Spolupráce Číny s těmito evropskými zeměmi je považována za další multilaterální rovinu po vyhlášení tzv. Strategického partnerství mezi EU a Čínou v roce 2003. První summit proběhl za účasti čínského předsedy vlády a premiérů šestnácti postkomunistických zemí minulý rok ve Varšavě. Region střední a východní Evropy je pro Čínu zajímavý z několika důvodů, nabízí totiž nízkou cenu pracovní síly, nerostné bohatství či stabilní růst hrubého domácího produktu. Země z východní periferie EU a Balkánského poloostrova si od spolupráce slibují především příliv zahraničních investic, což by mělo povzbudit další růst tamních ekonomik.

 

Čína je druhá největší ekonomika a významný světový investor. Strategické partnerství má uzavřeno s EU, USA a Ruskem. V důsledku krize eurozóny si evropské státy od spolupráce s Čínou hodně slibovaly. Mezi významné cílové země patří Velká Británie, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Řecko, Polsko a Maďarsko. Strategické partnerství však podle Fürsta zatím nesplnilo očekávání ani na jedné straně. Evropská unie je zklamaná ze skutečnosti, že se firmám příliš neotevřely čínské trhy. Peking je na druhé straně stále nespokojen s neudělením statusu tržní ekonomiky ze strany EU.

 

Je zajímavé podotknout, že spolupráce se zeměmi střední a východní Evropy je ze strany Číny chápána jako svého druhu rozvojová pomoc. Motivace Říše středu ale není pouze altruistická. Uvedený region představuje ekonomický prostor se slušnou kupní silou, který však v poslední době zaznamenal pokles přílivu zahraničních investic ze zemí západní Evropy, a investice z Východu jsou zde tedy vítané. To je patrně také důvod, proč se v čínských politických a podnikatelských kruzích začal nově používat termín „střední Evropa“. Jedná se o zdvořilost směrem k regionu, který ještě nedávno chápali Číňané jako součást ruského impéria.