Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak získat peníze z norských fondů

25.03.2014

Shrnutí semináře Eurocentra Praha

Další z řady pravidelných seminářů Eurocentra Praha byl 20. března 2014 věnován možnostem, jak čerpat finanční prostředky z tzv. norských fondů a fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP). Cílem těchto fondů, které v roce 2004 založilo Norsko společně s Islandem a Lichtenštejnskem, je snižovat sociální a ekonomické rozdíly v EHP a posilovat spolupráci se zeměmi střední, východní a jižní Evropy, které patří mezi členské státy Evropské unie a zároveň mezi státy EHP. Financování norských fondů zajišťuje pouze Norsko, kdežto fondy EHP jsou financovány z 95% Norskem a zbývající podíl je čerpán z rozpočtu Islandu a Lichtenštejnska. Jinak cíle a priority obou těchto fondů se vzájemně prolínají. Základní přehled o fondech EHP a Norska poskytla Helena Benýšková, pracovnice Velvyslanectví Norského království v Praze. Podrobnosti o možnostech financování projektů v oblasti vzdělávání nabídla Katarína Kukurová z Domu zahraniční spolupráce.   

V období od roku 2009 do roku 2014 obdrží Česká republika celkem 132 miliónů eur z fondů EHP a Norska. Uvedená suma pokrývá 16 programových oblastí, mezi které se řadí například zdravotnictví, věda a výzkum, životní prostředí a děti a mladiství. Mezi významné oblasti podpory patří také rozvoj občanské společnosti, prosazování rovnosti žen a mužů a ochrana kulturního dědictví. Finanční podporu v rámci těchto oblastí mohou čerpat neziskové organizace, výzkumné instituce a subjekty veřejného i soukromého sektoru. Zprostředkovatelem většiny programů je Ministerstvo financí ČR, které působí jako tzv. národní kontaktní místo (NKM). Úkolem NKM je například informování o dostupnosti fondů či přijímání návrhů projektů. Na implementaci vybraných programů se pak podílí partnerské instituce z dárcovských států. V současné etapě fondů EHP a Norska jsou otevřené čtyři výzvy, a to v oblasti neziskových organizací, rovných příležitostí, bilaterálního národního fondu a programu stipendií. Dům zahraničních služeb, který je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, je hlavním administrátorem posledně jmenovaného programu, tj. programu spolupráce škol a stipendií.

V rámci tohoto programu, do nějž se mohou zapojit jednotlivci i vzdělávací instituce, jsou podporovány následující aktivity: projekty mobilit a stáže, projekty institucionální spolupráce a přípravné návštěvy. Díky těmto projektům mohou studenti (vysokých škol, vyšších odborných škol a konzervatoří) a pracovníci ve vzdělávání vycestovat do některé z dárcovských zemí a absolvovat tam studijní stáž, respektive stáž pracovní nebo se zúčastnit konferencí, seminářů, workshopů a kurzů. Dále mohou například české vzdělávací instituce navázat spolupráci s partnerskou institucí v dárcovské zemi.

Autor: Eurocentrum Praha