Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Hra o Ukrajinu - EU vs. Rusko

27.06.2014

Shrnutí posledního semináře z jarního cyklu v roce 2014.

Poslední seminář před letní přestávkou věnovalo Eurocentrum Praha ve čtvrtek 19. června 2014 aktuální situaci na Ukrajině a roli EU a Ruska jako mocenských aktérů v tomto směru. Mezi řečníky vystoupili Vít Beneš z Ústavu mezinárodních vztahů, Michael Romancov z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Ondřej Soukup z Hospodářských novin a Petra Ježová, která působila jako členka pozorovatelské mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) během prezidentských voleb na Ukrajině.

 

Geopolitika nebo jenom politika?

 

Vít Beneš zdůraznil, že pozornost EU o Ukrajinu spočívá převážně v navazování hlubší obchodní spolupráce, spíše než v perspektivním členství v samotné EU. Naproti tomu Rusko má na Ukrajině geopolitické a ekonomické zájmy. Jedná se tak o naprosto rozdílné postoje. Aktéry sporu jsou nicméně především Ukrajina a Rusko. „Často opomíjíme také hlavního aktéra, samotnou Ukrajinu. Ta je vlastním důležitým hráčem, který má své zájmy. Přežití, udržení hranic, energetickou bezpečnost, politickou a ekonomickou stabilitu, hledání spojenců v postsovětském prostoru a do budoucna může vytvořit alternativu k Rusku,“ vysvětlil Beneš.

 

Michael Romancov upozornil na špatnou interpretaci sporu. Nejedná se o geopolitické soupeření, protože nemá mocenský rozměr. Rusko nicméně kvůli svým zájmům na Krymu zprostředkovaně vytvořilo geopolitický problém, i když se primárně jedná o problém  politický. Události na Krymu geopolitické postavení Ruska nijak nezměnily. „Rusko se vždy prezentovalo jako určitý maják. Nejprve jako opora pravoslaví, později jako vůdce světové bolševické revoluce a nyní je Rusko strážcem konzervativních hodnot nabízí alternativu k liberálnímu světovému hegemonovi – Spojeným státům americkým,“ doplnil Romancov.

 

Význam Ruska často přeceňujeme

 

Ondřej Soukup chápe události na Ukrajině jako začátek revoluce, tedy radikální přestavby státu. Ukrajinský stát podle něj zdegeneroval a přestal plnit základní funkce. Administrativa i ozbrojené složky jsou paralyzovány korupcí, přes ukrajinské hranice volně přejíždějí tanky z Ruska, zásobování ukrajinské armády je zcela nefunkční.  „Fakticky se nepředpokládalo, že by armáda mohla někdy bojovat. Ukrajina počítala s garancí teritoriality Ruskem a USA,“ podotkl Soukup.

 

Vít Beneš upozornil, že máme často tendenci přeceňovat význam Ruska. To v současnosti nevede imperialistickou zahraniční politiku, která je mesianistická a univerzalistická, jako dříve SSSR. Je spíše nacionální, kdy se snaží obhajovat zájmy svého etnika a jeho území. SSSR mělo antizápadní a univerzalistický apel, Rusko pouze antiamerický. Rusko také nemá jasné plány, scénář je intuitivně přehodnocován na základě vývoje situace. Ruští patrioti mohou navíc vnímat reakce Kremlu jako nedostatečné, což může mít zpětný dopad na Rusko. „Putin podle nich nemusí naplnit imperialistické cíle a bude viděn jako zrádce,“ uvedl Beneš.

 

Miláček evropských extremistů

 

Ruský postoj k ukrajinské krizi se těší podpoře krajně pravicových a krajně levicových politických uskupení napříč Evropou. Svůj obdiv vyjádřily Strana nezávislosti Spojeného království, francouzská Národní fronta, nebo maďarský Jobbik. Jejich motivací není rusofilství, ale jak říká Vít Beneš, je to obdiv k autoritativnímu a konzervativnímu režimu, který Putin drží pevně ve svých rukou.

 

Volby provázely zmatky

 

Jak uvedla Petra Ježová, pozorovatelská mise OBSE během ukrajinských prezidentských voleb působila ve dne i v noci. Jejím úkolem bylo pozorovat dění ve volebních místnostech, avšak nezasahovat do samotného průběhu voleb. Případné nedostatky a pochybení byly pouze zapisovány. V Kyjevu se nadto současně konaly komunální volby a volební lístky byly do uren vhazovány současně. To znesnadnilo oddělení jednotlivých voleb a následné sčítání hlasů. Do volebních místností také na mnoha místech dorazilo velké množství lidí, což zapříčinilo nepřehlednost průběhu aktu volby a komise mnohdy neviděla ani na volební urnu.

Autor: Eurocentrum Praha