Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Central Europe 2020

16.12.2014

Blíží se termín 1. výzvy programu spolupráce Central Europe 2020, která má být vyhlášena nejpozději 15. února.

Central Europe 2020

Central Europe 2020 je program pro společné nadnárodní projekty evropské územní spolupráce. V období 2007 - 2013 bylo v rámci tohoto programu rozděleno 231 mil. eur pro realizaci 124 projektů. V novém období se program Central Europe zaměří na posílení nadnárodní spolupráce ve středoevropských zemích, která má vést ke zkvalitnění podmínek pro život a práci v této oblasti.

Program se týká regionů 9 států střední Evropy: Česká republika, Chorvatsko, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Slovinsko. Bude soustředěn především na podporu aktivit neinvestičního typu a pro příjemce z ČR zůstává podíl spolufinancování z ERDF zachován ve výši 85% způsobilých výdajů.

Program Central Europe 2020 bude zahrnovat 4 prioritní osy:
1: Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost střední Evropy
2: Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve střední Evropě
3: Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve střední Evropě
4: Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve střední Evropě

Projekty předložené projektovými žadateli musí splňovat následující kritéria:

  • Nadnárodní význam
  • Nadnárodní a vyrovnané partnerství
  • Odpovídající a měřitelné výsledky projektu
  • Udržitelné výsledky a výstupy projektu
  • Efektivní a transparentní řízení projektu
  • Reálný rozpočet projektu odpovídající běžným cenám a dosaženým výsledkům, včetně jeho finančního řízení
  • Zapojení způsobilých projektových partnerů

Více informací o projektu naleznete na jeho internetových stránkách, na facebooku nebo na twitteru:

www.central2013.eu

www.facebook.com/CentralEuropeProgramme

www.twitter.com/CEProgramme_CZ