Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak zajistit energetickou bezpečnost Evropy?

20.02.2015

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

V úterý 17. února 2015 se konal první seminář Eurocentra Praha v tomto roce. Diskuse o energetické bezpečnosti Evropy se zúčastnili Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro otázky energetické bezpečnosti, Daniel Měsíc z Úřadu vlády ČR (ÚV ČR) a Tomáš Kulda z Pražského institutu bezpečnostních studií (PSSI).

 

EU potřebuje fungující jednotný energetický trh

 

Daniel Měsíc z odboru koordinace evropských politik ÚV ČR hovořil o cílech a dimenzích energetické politiky. Týkají se toho, jak zdroje dostaneme, jestli si je můžeme dovolit a jestli naše užívání neohrozí životní prostředí, ve kterém žijeme. Tři dimenze se promítají do trojúhelníku evropské energetické politiky – bezpečnost, konkurenceschopnost a udržitelnost. Zdůraznil především nutnost plnění těchto jednotlivých cílů, tak aby byly komplementární a aby se eliminovaly jejich vzájemné protichůdné vlivy.

 

Zmínil také energetický Rámec 2030, který navazuje na energeticko-klimatický balíček a rozšiřuje jeho dílčí cíle. V jeho rámci se EU rozhodla, že sníží emise skleníkových plynů o 40% oproti základnímu roku 1990, zároveň má dva dílčí cíle zvýšení podílu obnovitelných zdrojů a zvýšení energetické činnosti. „K tomu, aby mohl být tento rámec implementován, je potřeba mít fungující trh s energií,“ vysvětlil Měsíc. Jednotný fungující energetický trh považuje ČR za základní předpoklad dalšího vývoje. Podle Daniela Měsíce musí být liberalizovaný a nesmí být narušován nepřiměřenými zásahy. Měl být dokončen již v roce 2014, to se však nepodařilo a spuštění bylo odloženo až na prosinec 2015.

 

Energetická unie – ano, ale…

 

Podle Tomáše Kuldy lze energetickou unii lze vnímat jako dlouhodobý strategický nástroj, který lze využívat v příštích cca 20 letech, rozhodně ji však nelze vnímat jako zázračný nástroj řešení současných problémů. Důležitá je také ochota jednotlivých zemí spolupracovat na společném cíli. Právě v ochotě spolupracovat vidí největší problém. „Jelikož nepanuje konsenzus ani mezi zeměmi se společnými problémy, je otázkou jak se budou moci dohodnout státy s diametrálně odlišnými potřebami,“ dodal.

 

Trh s energiemi  se hodně rychle vyvíjí, mění se jak vztahy s dodavateli, tak cena barelu ropy a další faktory. Tomáš Kulda stejně jako Daniel Měsíc zdůraznil význam dokončení jednotného energetického trhu a úspěšné implementace energetického balíčku.

 

Úsporná žárovka nestačí

 

Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro otázky energetické bezpečnosti z Ministerstva zahraničních věcí, uvedl, že Evropa je rozdělená podle toho, jak řeší svoji energetickou bezpečnost. Na jedné straně jsou země západní a střední Evropy, které diverzifikují své energetické zdroje a budují vzájemná propojení. Těmito způsoby si zajistily relativní energetickou bezpečnost. Na druhé straně jsou státy jižní a východní Evropy, které jsou závislé jen na jednom zdroji a vzájemné propojení prakticky chybí. Česká republika je na tom podle Bartušky velmi dobře. „V oblasti propojovaní a diverzifikace jsme udělali hodně práce.“ podotkl.

 

Václav Bartuška však upozornil i problémy, se kterými se ČR potýká. V minulosti došlo k privatizaci energetické infrastruktury v oblasti plynu a nyní je obtížné pro stát, prosadit např. výstavbu nových energetických propojení, protože rozvodná síť je v soukromých rukách. „Největším problémem v energetice bude v budoucnu problém sociální,“ zdůraznil Bartuška. Připomněl totiž, že v současné době se stále více lidí stává energeticky více méně nezávislými a jejich nemovitosti vytvářejí tzv. energetické ostrovy. V důsledku toho klesá poptávka po konvenčních zdrojích energií a následně roste jejich cena. To ovšem znamená riziko pro obyvatele panelových domů nebo bytových domů v centru měst, kteří zůstanou na konvenčních zdrojích energeticky závislí ještě hodně dlouho.

 

Václav Bartuška dále zdůraznil nutnost změnu myšlení ohledně hospodaření s energiemi a připomněl zejména význam zodpovědnosti každého jednotlivce. „Pro udržitelnost v energetice nestačí jet jednou za rok do práce na kole a koupit si úspornou žárovku,“ uzavřel.

Autor: Karolína Kardaczová, Vít Nejedlo