Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak se dostat na stáž do institucí EU?

10.03.2015

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Ve čtvrtek 5. března 2015 se konal další seminář Eurocentra Praha v tomto roce. Informovat o možnosti stáží v institucích EU přišli Natálie Šťastná z informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze, Natálie Vlková ze Zastoupení Evropské komise v ČR a Pavel Trantina z Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Do Komise, tam by chtěl každý

Natálie Vlková hovořila o možnostech uplatnění přibližně 700 stážistů v Evropské komisi každý půlrok. Motivací pro ně může být i finanční odměna zhruba 1000 euro za měsíc, která je poskytována formou stipendia a nepodléhá dani z příjmu. Většina stáží má administrativní charakter, stážista organizuje a účastní se jednaní pracovních skupin, ze kterých zpracovává různé zprávy a reporty. Vždy je pod dohledem vyššího úředníka. Evropská komise nabízí také překladatelské stáže. Stážista vždy překládá do svého rodného jazyka ze dvou dalších oficiálních jazyků EU. Obecné podmínky pro přijetí stážisty jsou: občanství členského státu EU nebo kandidátské země, absolvovat aspoň bakalářský studijní program, velmi dobrá znalost minimálně dvou oficiálních jazyků EU, uchazeč se dříve neúčastnil stáže v evropské instituci delší jak 6 týdnů.

Může vypadat beznadějně, že z počtu přibližně 15 000 přihlášek se na stáž dostane méně než 700 uchazečů. Avšak nezoufejte, mnoho přihlášek je prakticky obratem vyřazeno z formálních důvodů. „Navíc procento přijatých uchazečů z České republiky stoupá, v současnosti je okolo 10%, což je hezký výsledek.“ říká Vlková. Dodala také, že pokud se dostanete na tzv. Blue Book, ze kterého si instituce vybírají kandidáty, můžete zkusit lobbování na konkrétních odděleních, ve kterých byste měli zájem stáž vykonávat.

Důležité je sledovat termíny přihlašování na jednotlivé semestry. Pro období březen až červen 2015 se začíná přihlašovat v polovině srpna a pro období říjen až únor 2016 se podávají přihlášky v lednu. Přihláška se podává online na www.ec.europa.eu/stages .

V Parlamentu máte větší výběr

Natalie Šťastná upozornila na to, že Evropský parlament nabízí více druhů stáží. Mimo všeobecných a překladatelských jsou to také stáže žurnalistické, vzdělávací, stáže pro osoby se zdravotním postižením nebo stáže u poslanců Evropského parlamentu. Podmínky přijetí jsou obdobné těm v Evropské komisi. Přihláška se vyplňuje online v AJ, NJ nebo FJ a nejbližší výběrové řízení na období od října začíná 15. března. „Nenechávejte přihlášku na poslední chvíli a sežeňte si potřebné dokumenty předem,“ upozorňuje Šťastná. Podrobné informace jsou k dispozici na internetových stránkách Parlamentu: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html.

Hlásit se můžete do růžných odborných oddělení nebo třeba do informační kanceláře například v Praze nebo v Londýně.  Nejvíce stážistů působí právě v oblasti komunikace a styku s veřejností.

Když chcete zkusit něco jiného…

Pavel Trantina nejprve nastínil činnost Evropského hospodářského a sociálního výboru, protože povědomí o stážích v jiných institucích než v Komisi a Parlamentu. Výbor funguje jako poradní orgán Evropské komise, Evropského parlamentu a Evropské rady, ve kterém působí zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců a jiných zájmových skupin např. OSVČ, zemědělců nebo zástupců nevládních organizací.

Na rozdíl od dvou výše zmíněných institucí, EHSV nabízí mimo placené pěti měsíční stáže také krátkodobou neplacenou stáž v délce trvání 1 až 3 měsíce. Dlouhodobé stáže se konají zhruba ve stejných obdobích jako v EP a EK. Výběrové řízení pro termín stáže od září do února probíhá do konce března. Podrobné informace o možnostech stáží v EHSV jsou dostupné na: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships.

Autor: Karolína Kardaczová, Vít Nejedlo