Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Mají se čeští spotřebitelé bát dohody mezi EU a USA?

13.05.2015

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

V pondělí 11. května proběhl další seminář Eurocentra Praha organizovaný v rámci Národního konventu o EU. Tentokrát byla tématem dohoda TTIP a diskutovat přišli Marino Radačič z Ministerstva průmyslu a obchodu a Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra.

Chlorovaná kuřata nám nehrozí

TTIP je především obchodní dohoda, která má za cíl umožnit volný obchod mezi EU a USA. Nepůjde však o rozšíření vnitřního trhu EU, nadále se bude jednat o zahraniční obchod. „Podobných dohod má Evropská unie už celou řadu,“ doplnil Radačič. Dodává však, že dohoda TTIP je o něco ambicióznější, nezaměřuje se pouze na cla, ale i na další segmenty obchodu jako služby nebo oblast regulací.

Právě téma právní regulace je velice citlivé. V Evropě panují obavy, že regulace v oblasti geneticky modifikovaných potravin, chlorování kuřat nebo používání hormonů v zemědělství bude díky této dohodě zmírňována, jelikož v USA jsou pravidla v označování GMP a používání hormonů mírnější. Radačič však tuto obavu vyvrátil a konstatoval, že v jednání nehodlá EU v těchto bodech ustupovat a legislativu měnit.

„TTIP nás nebude nutit k deregulaci, nebudeme snižovat naše evropské standardy v oblasti ochrany spotřebitelů, životního prostředí, veřejného zdraví, kulturní rozmanitosti, naše veřejné služby jsou z dohody vyjmuty, neřešíme režim ochrany osobních údajů,“ vysvětlil Radačič.

Ceny zboží klesnou

Česká republika dlouhodobě podporuje volný obchod mezi státy a vítá proto také snahy o uzavření dohody TTIP. Cla zdražují náš export a zároveň současný stav regulace často znemožňuje nebo značně komplikuje dovoz mnoha výrobků. Když pomineme cla, problémem jsou rozdílné technické požadavky, kvóty na pracovní víza a neuznávání kvalifikací pracovníků, vzájemné neuznávání certifikací na výrobky, což vede ke zvyšování jejich cen.

O dohodu TTIP se veřejnost zajímá mnohem více než o jiné obchodní dohody v minulosti. Proto se evropští činitelé snaží jednat nanejvýš transparentně a pomalu, aby zajistili podporu jednotlivých zemí a ratifikace finálního návrhu proběhla hladce v parlamentech všech členských států EU.

Nebojte se TTIPu

Večl uvedl konkrétní případy, ve kterých by dohoda TTIP mohla spotřebitelům pomoci. Jedná se především o klasický nákup zboží na internetu, dovoz vozu z USA nebo oblast letecké dopravy. V současné době totiž nemohou evropské aerolinky létat na vnitrostátních letech v USA, zatímco americké aerolinky v rámci EU svoje služby poskytovat mohou.

Večl dále akcentoval rozdílnost obou stran v systému kontroly a regulace. V EU se jde především cestou legislativních opatření, naopak v USA se silně prosazuje občansko-právní rovina, kterou se řada nedokonalostí na trhu efektivně řeší.

V Evropě funguje síť spotřebitelských center, která řeší nedokonalosti na vnitřním trhu EU, pomáhají a radí spotřebitelům, kteří nakupují v jiném členském státě EU. Večl by uvítal existenci podobné instituce ve vztahu jak k USA tak například k Číně nebo dalším zemím.

Autor: Eurocentrum Praha