Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Role národních parlamentů v EU

15.06.2015

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Ve čtvrtek 11. června uspořádalo Eurocentrum Praha seminář s názvem „Role národních parlamentů v EU.“ Své komentáře k danému tématu postupně přidali Ivo Šlosarčík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, poslanec Marek Černoch, člen Výboru pro Evropské záležitosti PSP ČR, a Jan Král, ředitel Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády České republiky.

Ivo Šlosarčík připustil, že vstup jednotlivých států do Evropské unie značně ovlivnil jak exekutivní, tak zákonodárné složky moci členských států, a to směrem v prospěch exekutivy. Nicméně každý národní parlament má v rukách jisté kompetence, které je schopen využít za účelem omezení moci vlády, přičemž konkrétní postupy a nástroje jsou výsledkem národních specifik.

Pro voliče jsou evropské volby pořád až na druhé koleji

Šlosarčík dále shrnul dosavadní kroky Evropské unie, která se snažila o změnu rozložení sil mezi Evropským parlamentem a jednotlivými parlamenty členských států EU. Posílení postavení Evropského parlamentu mělo logicky za následek oslabení pozic národních parlamentů, což se ale nepromítlo do volební účasti při volbách do Evropského parlamentu. „Voliči stále považují za významnější volby do národních parlamentů, a to navzdory změnám provedených Lisabonskou smlouvou,“ dodal Šlosarčík.

Ivo Šlosarčík vytyčil možné směry  budoucího vývoje institucionálního rámce EU. Uvedl možnou kompetenci národních parlamentů přímo koordinovat hospodářskou politiku EU, prodloužení lhůt pro projednávaní legislativních návrhů na půdě národních parlamentů nebo zlepšení koordinace na národní úrovni.

Evropa potřebuje obdobu amerického Senátu

Marek Černoch upozornil na to, že politika, ať už evropská, česká, vládní, či opoziční má reflektovat zájmy voličů. V tomto směru pan poslanec vyzdvihl vysokou míru profesionality a výbornou úroveň spolupráce, která vládne v rámci Výboru pro Evropské záležitosti českého parlamentu. Spolupráce s Úřadem vlády ČR je podle něj rovněž na velmi dobré úrovni. „Takové prostředí je nesmírně důležité pro dosažení konsenzu, který je nedocenitelný, zejména v situaci v jaké se Unie nachází dnes,“ zdůraznil. Černoch se také kriticky vyslovil proti extrémním hlasům volajícím po vystoupení České republiky z Evropské unie, a má zato, že autoři podobných výroků neuvažují o možných následcích takového kroku.

Marek Černoch se se vyslovil pro větší integraci v legislativní rovině a navrhl vytvořit na evropské úrovni obdobu amerického Senátu, kde by každý členský stát měl jen jednoho zástupce.

Když jde o peníze, bez národních parlamentů to nepůjde

Jan Král také vyzdvihl vysokou úroveň spolupráce vlády a parlamentu České republiky a přiblížil účastníkům semináře mechanismus jejich vzájemné spolupráce. Věnoval se hlavně činnosti Výboru pro EU, kterou koordinuje ÚV ČR.

Připomněl také výzvy pro budoucí vývoj institucionálního rámce EU a zapojení národních parlamentů. Uvedl například dopad doporučení Evropské komise členským státům, které mají nelegislativní charakter, ale přitom směřují k tvorbě národní legislativy. Další výzvou je koordinace hospodářských politik EU, která by s sebou přinesla konkrétní doporučení již na národní úrovni legislativy. „V případě dopadu na rozpočty jednotlivých členských států, je role národních parlamentů nezpochybnitelná,“ podotkl Král.

Autor: Eurocentrum Praha