Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Soutěž pro mladé výtvarníky a fotografy

02.07.2015

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou vyhlašuje v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015 výtvarnou a fotografickou soutěž.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti a mládež ve věku 6 - 14 let na téma: „Jak budou rozvojové země vypadat po roce 2030?“ a fotografickou soutěž na téma: „Proč je zahraniční rozvojová spolupráce tak důležitá?“

Výtvarná soutěž

Nakreslete nebo namalujte do 21. srpna 2015 obrázek na téma „Jak budou rozvojové země vypadat po roce 2030?“, získejte hodnotné ceny a nechte svůj obrázek putovat po výstavách v České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku. Soutěž probíhá v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015. Oceněni budou autoři pěti nejlepších příspěvků.

Komise bude hodnotit tyto charakteristiky zaslaných příspěvků:

  • Originalita ztvárnění soutěžního tématu
  • Zachycení tématu a informační hodnota výtvarné práce
  • Celkový dojem

Své příspěvky zasílejte spolu s vašimi údaji (jméno a příjmení, věk, kontaktní adresa, e-mail a telefonní spojení rodiče nebo zákonného zástupce) do pátku 21. srpna 2015 na adresu:

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci – Značka SOUTĚŽ

Ministerstvo zahraničních věcí ČR,

Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1

Více informací o soutěži naleznete na české webové stránce k Evropskému roku pro rozvoj 2015: https://europa.eu/eyd2015/cs/czech-republic/events/drawing-competition.

Fotografická soutěž

Soutěž je určena všem amatérským fotografům starším 14 let. Autoři pěti nejlepších fotografií obdrží věcné ceny z rukou zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Českého rozvojového dne v září 2015 v Praze.

Prvních pět vybraných fotografií českých soutěžících bude společně s vítěznými snímky ze Slovenska, Polska a Maďarska vystaveno pro širokou veřejnost v Plzni (Evropském hlavním městě kultury 2015) a dalším městě v ČR. Fotografie budou zároveň součástí putovních výstav na Slovensku, Polsku a Maďarsku.

Komise bude hodnotit tyto charakteristiky zaslaných příspěvků:

  • Originalita ztvárnění soutěžního tématu
  • Technická kvalita fotografie
  • Zachycení tématu a informační hodnota fotografie
  • Celkový dojem

Své příspěvky (nebo odkaz na jejich stažení) společně s jejich popisem a vašimi základními osobními údaji (jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefonický kontakt) zasílejte do pátku 21. srpna 2015 (16:00 hod) e-mailem na adresu: soutez@mzv.cz.

Podrobné informace o pravidlech soutěže naleznete na české webové stránce k Evropskému roku pro rozvoj 2015: https://europa.eu/eyd2015/cs/czech-republic/events/photo-competition.