Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Když chci na stáž do institucí EU...

22.10.2015

Shrnutí semináře Eurocentra Praha. Nechce se vám to číst? Podívejte se na video sestřih toho nejzajímavějšího.

Ve čtvrtek 8. října 2015 se v Eurocentru Praha konal další ze série pravidelných seminářů, tentokrát na téma stáží u institucí Evropské unie. Informovat potenciální zájemce přišli Natálie Vlková ze Zastoupení Evropské komise v České republice, Natalie Šťastná působící v Informační kanceláři Evropského parlamentu v ČR a nabídku stáží Evropského hospodářského a sociálního výboru představil Ivan Voleš.

Do Komise chce nejvíc uchazečů

Největšímu zájmu o absolvování stáže čelí každoročně pracovní orgány Evropské komise. Ty pak také přijímají největší počet stážistů. Z českých kandidátů uspěje asi 10 % uchazečů. Do této instituce se lze hlásit především na tzv. administrativní stáže, jejichž náplň práce v podstatě odpovídá práci klasického zaměstnance EK na pozici administrátora. Stážista tak má možnost vyzkoušet si práci v nejrůznějších oblastech například v ekonomické, právní, komunikační či žurnalistické. Na základě místa vykonávání stáže se tak stážista podílí na vytváření zápisů z jednání pracovních skupin, hodnocení projektů, jazykových revizích dokumentů či zpracovávání tiskových prohlášení. Prakticky se již jedná o plnohodnotnou práci, za kterou jsou stážisti odměňováni v částce přibližně 1 000 € měsíčně ve formě grantu, který nepodléhá zdanění.

Než se však zájemce stane stážistou, musí projít poměrně zdlouhavým výběrem, na jehož konci mu musí přát hlavně štěstí. Přihláška se vyplňuje online a žadatel by měl splňovat základní podmínky: být občanem členské či kandidátské země EU, mít ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň v prvním stupni (tj. bakalářský studijní program), ovládat minimálně dva oficiální jazyky EU a doposud se neúčastnit jiné stáže či práce v žádné jiné instituci EU delší než 6 týdnů. V případě zájmu o překladatelskou stáž, kdy stážista překládá do svého rodného jazyka minimálně ze dvou oficiálních jazyků EU, je potřeba deklarované znalosti doložit příslušnými certifikáty či diplomy.

Z takto přihlášených více než 15 000 zájemců Komise předvybere 2 800 perspektivních kandidátů, kteří jsou zařazeni do tzv. Blue Book. Z tohoto seznamu jsou žadatelé již oslovováni jednotlivými institucemi na základě svého profilu. Zajímavou součástí této fáze výběru je lobbování u konkrétního útvaru Komise, kdy kandidát sám aktivně kontaktuje pracovníky s přímým dotazem, zda by neměli o stážistu zájem.

Komise otevírá výběrová řízení dvakrát ročně. Nejbližší termín pro podání přihlášek na stáže uskutečněné od října příštího roku je vypsán na leden 2016. Pro více informací se vyplatí sledovat stránky Komise věnované stážím http://ec.europa.eu/stages.

V Evropském parlamentu si vybere každý

Nabídka stáží v Evropském parlamentu je ve své skladbě o něco pestřejší. Zájemce si může vybrat například mezi žurnalistickou či všeobecnou stáží, stáží pro překladatele, vzdělávací stáží či stáží pro osoby se zdravotním postižením. Obdobně jako v Evropské komisi probíhají i stáže v EP 5 měsíců a bývají zpravidla honorovány. Proces přihlášení i základní podmínky, které musí uchazeč splňovat, jsou podobné těm u Komise. Přihláška se vyplňuje na webových stránkách (http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships) dvakrát do roka.

Natalie Šťastná zmínila ještě jednu specifickou stáž, a to stáž u poslanců Evropského parlamentu. Tyto stáže si zařizují sami poslanci. Někteří vypisují transparentní výběrová řízení na svých webových stránkách. „Pokud máte zájem o práci u konkrétního poslance, nejlepší je ho jednoduše kontaktovat individuálně,“ doporučuje. „Podívejte se, v jakém výboru je daný poslanec členem, na čem pracuje. Většinou si vybírají kandidáty ze svých regionů,“ dodává Šťastná.

Stáže nabízí i jiné instituce

Možnosti stáží však nenabízí jen nejznámější evropské instituce. Zajímavou alternativu představuje například Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV). Výbor sdružuje zástupce zaměstnavatelů, zaměstnanců a dalších složek občanské společnosti. EHSV funguje jako poradní orgán ostatních institucí EU a jeho členové nejsou placeni a vykonávají danou funkci vedle svých klasických zaměstnání v domácí zemi.

Prací stážisty EHSV je tak vytvářet zázemí členům Výboru, podílejí se na jeho každodenním chodu. Na výběr jsou stáže krátkodobé bez finančního příspěvku, dlouhodobé a stáže hrazené jinými institucemi. Přihlášky bude možno podat od začátku ledna 2016 do konce března. „Někteří stážisté ve Výboru nakonec zůstanou a je jim nabídnut pracovní poměr,“ láká Ivan Voleš zájemce. Stáže v EHSV jsou otevřené i stážistům z nečlenských zemí EU. Pro více informací a aktuální termíny sledujte stránky Výboru http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships.

Video sestřih toho nejzajímavějšího z celého semináře najdete tady.

Autor: Eurocentrum Praha