Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak zajistit konkurenceschopnost českých absolventů na evropském pracovním trhu?

27.10.2015

Shrnutí semináře Eurocentra Praha. Nechce se Vám to číst? Podívejte se na video záznam otho nejlepšího.

Ve čtvrtek 22. října 2015 uspořádalo Eurocentrum Praha seminář, který se zabýval postavením českých studentů na evropském trhu práce a uskutečnil se v rámci Národního konventu o EU. Jako řečníci vystoupili Petr Černikovský, ředitel Odboru strategie a evropských záležitostí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jan Dušek, ředitel Škoda Auto vysoká škola, o. p. s., a Jakub Hejsek ze společnosti Deloitte CE.

Konkurenceschopnost je v současné době jedním z nejužívanějších termínů. Dnes většinou hovoříme o konkurenceschopnosti firem či států. Za určitých podmínek se lze setkat i s konkurenceschopností ve vztahu k jednotlivcům, kteří mezi sebou soutěží na pracovním trhu o volná místa. Podle panelistů je však míra konkurenceschopnosti ovlivněna i dalšími faktory kromě dosažených znalostí a dovedností. „Konkurenceschopnost českého absolventa začíná na domácím trhu práce,“ uvažuje Jakub Hejsek ze společnosti Deloitte. Jeho postavení je ovlivněno také podobou pracovního práva, velikostí daného trhu či samotnou situací na trhu práce v konkrétní zemi.

Zaměstnatelnost českých absolventů je v porovnání například se Španěly či Portugalci velmi dobrá. Mohou za to volnější pravidla na českém trhu práce v porovnání s některými jinými zeměmi EU.

V hlavní roli vzdělání

Podle Petra Černikovského je jisté, že vzdělání hraje v konkurenceschopnosti absolventů klíčovou roli. Tuto skutečnost dokládá šetření PIAAC, které ve svých analýzách prokázalo existenci vysokých korelací mezi dosaženým vzděláním, skutečnými dovednostmi a postavením na trhu práce. V rámci zemí OECD má Česká republika šikovné a schopné studenty. „Česká republika v testovaném vzorku populace mezi 16-65 lety vykazuje ve čtenářských dovednostech průměrné znalosti a mírně nadprůměrné v matematických kompetencích,“ uvedl Černikovský. Zároveň úzká část populace dosahuje výsledků velmi nízkých a velmi nadprůměrných.

Znalost jazyků jako vstupenka na evropský trh práce

Pokud uvažujeme mezinárodní konkurenceschopnost, podstatnou roli hraje i znalost cizích jazyků. Dle šetření Eurobarometru však nelze označit vícejazyčnost za přednost české populace. Každý Čech zná alespoň jeden cizí jazyk; ovšem znalost konkrétně angličtiny je velmi slabá nejen mezi starší částí populace, ale i mezi mladými absolventy. Mladí lidé, kteří se chtějí prosadit na zahraničním trhu, však většinou jazyk ovládají, což jim na druhou stranu přináší konkurenční výhodu na domácím trhu.  „Mnohem důležitější než znalost nejen samotného cizího jazyka je získání především mezikulturních kompetencí,“ doplnil k tématu ředitel Škoda Auto vysoké školy Jan Dušek.

Je potřeba začít už v mateřské škole

Bavit se však o konkurenceschopnosti až absolventů je podle panelistů pozdě. Již v mateřské škole by se podle Duška měli děti seznamovat s technikou. Do budoucna bude podle něj důležité vybavit absolventy jak technickými tak ekonomickými znalostmi. „Cesta k dobrému zaměstnání vede skrz odborná učiliště, a ta by tedy neměla být podceňována,“ upozornil Dušek. Vyjádřil také přesvědčení, že nás čeká renesance odborného vzdělávání a učilišť ve vztahu k očekávanému nástupu konceptu tzv. průmyslu 4.0. Toho lze dle Duška dosáhnout zvýšením investic do vzdělávacích institucí. Sami podnikatelé by měli vytvářet konsorcia a spolu se státem financovat učiliště tak, aby mohla být vybavena moderní technikou, se kterou by studenti byli v přímém kontaktu. „Kompetence nemohou u studentů rozvíjet jen školy. Důležitá je i flexibilita zaměstnavatelů,“ doplnil na závěr Jakub Hejsek.

Video záznam toho nejzajímavějšího najdete tady.

Autor: Eurocentrum Praha