Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

23.02.2016

Laboratoř Evropské unie: sborník nejlepších diplomových prací s tematikou EU

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády České republiky vyhlašuje 7. kole soutěže Laboratoř EU. Projekt je realizován Katedrou světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s Centrem evropských studií VŠE a zástupci dalších univerzit/vysokých škol v ČR.

Cílem projektu je ocenit ty studenty/absolventy vysokých škol, kteří se věnují oblasti evropských záležitostí a jejichž diplomové práce budou přihlášeny do Soutěže o nejlepší diplomovou práci a v této soutěži se umístí mezi deseti nejkvalitnějšími, zveřejněním sylabů těchto prací ve sborníku, jehož výhradním vlastníkem majitelem bude Zastoupení Evropské komise v ČR.

Do soutěže může student/absolvent magisterského či navazujícího magisterského studijního programu/oboru přihlásit svoji diplomovou práci v českém/slovenském/anglickém jazyce týkající se evropských záležitostí, která řeší aktuální tematiku Evropské unie. Tato práce musí být obhájena způsobem obvyklým na dané univerzitě/vysoké škole, přičemž od obhajoby práce nesmí neuplynout více než jeden rok.

Nový ročník přínáší atraktivnější odměnu pro nejlepší. Vítěz si odnese 1000 EUR, druhý pak 700 EUR a autor třetí nejlepší práce získá 500 EUR.

Přihlášku může podat sám autor diplomové práce, či jiná osoba (vedoucí práce, vedoucí studijního programu/oboru, vedoucí katedry, proděkan fakulty apod.) po získání písemného souhlasu studenta (součást přihlášky). Povinnou součástí přihlášky je diplomová práce v on-line verzi.

 

Termín pro zaslání přihlášky pro 7. kolo soutěže je 15. březen 2016.

 

Více informací a přihlášku naleznete na webových stránkách Centra evropských studií VŠE.