Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Seminář ke vzdělávání v jazykově a kulturně různorodých třídách

15.03.2016

Národní ústav pro vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádají ve dnech 14. – 15.4.2016 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazyků ve škole, který bude veden zahraničními odborníky. Dvoudenní seminář je určen pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií, které se zajímají o roli jazyků ve škole, přínos mnohojazyčného prostředí a roli vyučovacího jazyka ve výuce. Pracovními jazyky semináře jsou angličtina a němčina.

Podpora mnohojazyčných tříd

Vzdělávání v jazykově a kulturně různorodých třídách

 

Národní ústav pro vzdělávání a Národní institut pro další vzdělávání pod záštitou Evropského střediska pro moderní jazyky při Radě Evropy pořádají ve dnech 14. – 15.4.2016 mezinárodní seminář k tématu mnohojazyčnosti a jazyků ve škole, který bude veden zahraničními odborníky. Dvoudenní seminář je určen pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií, které se zajímají o roli jazyků ve škole, přínos mnohojazyčného prostředí a roli vyučovacího jazyka ve výuce. Pracovními jazyky semináře jsou angličtina a němčina.

Co se v semináři dozvíte?

• co se skutečně skrývá pod pojmem mnohojazyčnost,

• jak rozvíjet a využívat účinné metody a strategie, které čerpají z role rozmanitého jazykového prostředí ve škole,

• jak přizpůsobovat výukové materiály pro jazykové potřeby své třídy a školy,

• jak definovat jazykové cíle ve vyučovacích předmětech,

• jak ve výuce využít ve prospěch ostatních žáků odlišné mateřské jazyky žáků-cizinců,

• jak podporovat mnohojazyčnost jako součást ŠVP a vlastního hodnocení školy.

Účastníci

Seminář není určen pro individuální zájemce, ale pro skupinu učitelů vždy z jedné školy. Semináře se účastní 3 – 4 učitelé z jedné školy, ideálně v tomto složení: učitel cizího jazyka, učitel češtiny, učitel odborného předmětu, ředitel školy. Složení skupiny rovněž závisí na možnostech a potřebách každé školy.


V případě zájmu je možné hlásit se zde do 18.3. 2016.

Účast na semináři bude škole potvrzena a následně bude kontaktována k zajištění praktických potřeb (ubytování, doprava atd.)

Seminář je organizován Evropským střediskem pro moderní jazyky při Radě Evropy a je spolufinancován Evropskou komisí.

Účast na semináři je bezplatná. Doprava, ubytování a občerstvení jsou plně hrazeny.

Termín: 14. – 15.4.2016

Místo konámí: Praha, Hotel Duo: www.hotelduo.cz