Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Když chci na stáž do institucí EU...

06.05.2016

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Když chci na stáž do institucí EU…

 

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 uspořádalo Eurocentrum Praha další ze série pravidelných seminářů, tentokrát na téma stáží v institucích Evropské unie. Informovat potenciální zájemce přišli Natálie Vlková ze Zastoupení Evropské komise v České republice, Natalie Šťastná působící v Informační kanceláři Evropského parlamentu v ČR a o své zkušenosti se podělila Kateřina Bendlová, bývalá stážistka v Evropské komisi.

 

Největšímu zájmu o absolvování stáže čelí každoročně pracovní orgány Evropské komise. Ty pak také přijímají největší počet stážistů. Z českých kandidátů uspěje asi 10 % uchazečů. Do této instituce se lze hlásit především na tzv. administrativní stáže, jejichž náplň práce v podstatě odpovídá práci klasického zaměstnance EK na pozici administrátora. Stážista tak má možnost vyzkoušet si práci v nejrůznějších oblastech například v ekonomické, právní, komunikační či žurnalistické. Na základě místa vykonávání stáže se tak stážista podílí na vytváření zápisů z jednání pracovních skupin, hodnocení projektů, jazykových revizích dokumentů či zpracovávání tiskových prohlášení. Druhou možností je překladatelská stáž, kde stážista bude překládat do svého rodného jazyka a to minimálně ze dvou oficiálních jazyků EU. Prakticky se již jedná o plnohodnotnou práci, za kterou jsou stážisti odměňováni přibližně 1 120 eur měsíčně.

 

Hlavně se dostat do Blue Booku

 

Než se však zájemce stane stážistou, musí projít poměrně zdlouhavým výběrem, na jehož konci mu musí přát hlavně štěstí. Přihláška se vyplňuje online a žadatel by měl splňovat základní podmínky: být občanem členské či kandidátské země EU, mít ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň v prvním stupni (tj. bakalářský studijní program), ovládat minimálně dva oficiální jazyky EU a doposud se neúčastnit jiné stáže či práce v žádné jiné instituci EU delší než 6 týdnů. V případě zájmu o překladatelskou stáž je nutné doložit deklarované znalosti příslušnými certifikáty či diplomy.  

 

Z takto přihlášených více než 15 000 zájemců Komise je vybráno 2 800 kandidátů, kteří jsou zařazeni do tzv. Blue Booku. Z tohoto seznamu jsou žadatelé již oslovováni jednotlivými institucemi na základě svého profilu. Zajímavou součástí této fáze výběru je lobbování u konkrétního útvaru Komise, kdy kandidát sám aktivně kontaktuje pracovníky s přímým dotazem, zda by neměli o stážistu zájem.

 

Komise otevírá výběrová řízení dvakrát ročně. Nejbližší termín pro podání přihlášek na stáže je od poloviny července do srpna a to na stáž v časové rozmezí březen až červenec 2017. Druhý termín je leden 2017 na období stáže říjen 2017- únor 2018. Pro více informací se vyplatí sledovat stránky Komise věnované stážím (http://ec.europa.eu/stages). Na stejné adrese také naleznete přihlášku, která je v anglické, francouzské nebo německé verzi. „Nejlepší je vyplnit přihlášku anglicky, protože tomu bude rozumět nejvíc lidí a zvýšíte tak svoje šance na úspěch,“ poradila potenciálním zájemcům Natálie Vlková.

 

Evropský parlament nabízí řadu možností

 

Nabídka stáží v Evropském parlamentu je ve své skladbě o něco pestřejší. Zájemce si může vybrat například mezi žurnalistickou či všeobecnou stáží, stáží pro překladatele, vzdělávací stáží či stáží pro osoby se zdravotním postižením. Obdobně jako v Evropské komisi probíhají i stáže v Evropském parlamentu 5 měsíců a bývají zpravidla honorovány. Proces přihlášení i základní podmínky, které musí uchazeč splňovat, jsou podobné těm u Komise. Přihláška se vyplňuje na webových stránkách Parlamentu (http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships) dvakrát do roka. První termín podání je teď, do 15. května se zahájením stáže 1. října 2016. Druhá termín je do 15. října s nástupem 1. března 2017.

 

Natalie Šťastná zmínila ještě jednu specifickou stáž, a to stáž u poslanců Evropského parlamentu. Tyto stáže si zařizují sami poslanci. Někteří vypisují transparentní výběrová řízení na svých webových stránkách. „Pokud máte zájem o práci u konkrétního poslance, nejlepší je ho jednoduše kontaktovat individuálně,“ doporučuje. „Podívejte se, v jakém výboru je daný poslanec členem. Někdy si vybírají kandidáty ze svých regionů, kde byli zvoleni“ dodává Šťastná.

 

Jde to i jinak

 

Kateřina Bendlová je vůbec první Češkou, která byla na tzv. atypické stáži. O tomto druhu stáže se v ČR moc neví. Je totiž možné obrátit se přímo na poslance nebo konkrétní generální ředitelství Komise nebo Parlamentu. „Důležité je být trpělivý a rozesílat emaily a ptát se na možnost atypického stážistu,“ vysvětlila Kateřina Bendlová. Poté je potřeba zaslat životopis, motivační dopis a absolvovat skype pohovor. Stáž je na rozdíl od výše jmenovaných neplacená a trvá obvykle 2 měsíce. Jak říká Kateřina Bendlová, právě kratší doba je jistou nevýhodou, ale přesto je za tuto zkušenost ráda. Vrcholem její stáže bylo organizování konference, které se účastnili všichni komisaři a zástupci členských států. Pokud absolvujete tuto stáž, tak se již nemůžete hlásit na stáž do ostatních institucí Evropské unie. „Ale i přesto je dobré využít tuto možnost, protože nikdy není jisté, zdali se vám naskytne jiná příležitost,“ radí Kateřina Bendlová.

 

Kromě Evropské komise nebo Evropského parlamentu je nicméně možné hlásit se i do spousty dalších institucí EU – Evropským hospodářským a sociálním výborem v Bruselu počínaje, přes Evropskou centrální banku ve Frankfurtu až po Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost v Lisabonu. „Najděte si svoje silné stánky a to co vás baví. Nenechávejte všechno na poslední chvíli a nenechte se odradit prvním neúspěchem, ale zkoušejte to dál,“ shrnula na závěr nejdůležitější rady Natálie Vlková.

 

Autor: Eurocentrum Praha