Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Budoucnost evropské energetiky

01.07.2016

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Výjimečně ve středu 29. června proběhl letošní poslední seminář Eurocentra Praha před letní přestávkou. Jako řečníci vystoupili Filip Černoch, Veronika Zapletalová a Jan Osička z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Tématem byl přechod od tradičních zdrojů energií k obnovitelným zdrojům.

Rychlý rozvoj má své limity

Filip Černoch připomněl, že v současnosti se již obnovitelné zdroje energie pomalu stávají v rovině ekonomické výhodnosti konkurenceschopné těm tradičním. „Již nebude nutné do nich investovat a začnou se vyplácet,“ poznamenal. Dále uvedl, že nejvíc v současné době do obnovitelných zdrojů investují Čína a Indie. „Jejich motivací je ale v první řadě snaha o energetickou soběstačnost, nikoli ohledy na životní prostředí,“ vysvětlil.

Rozvoj obnovitelných zdrojů energií má ovšem zejména v těchto zemích také své limity. Zatímco výstavba jednotlivých elektráren roste, rozvoj potřebné infrastruktury zaostává. Velmi pomalý je také rozvoj regulatorního prostředí – chybí potřebná legislativa, nastavení kontrolních procesů a nezávislých úřadů. Samostatnou kapitolou je potom vlivná lobby zastánců tradičních zdrojů energie.

Každý zdroj energie je dotovaný

„Je otázkou, zda v budoucnu přizpůsobíme obnovitelné zdroje těm tradičním také v rovině sítí a budeme vytvářet přeshraniční propojení, nebo budeme vytvářet samostatné a soběstačné sítě,“ podotkl Jan Osička s tím, že pravděpodobně dojde ke kombinaci obojího. Věnoval se také otázce dotací. Podle něj totiž jsou všechny zdroje dotované – jak obnovitelné, tak ty tradiční. „V případě uhelných elektráren zapomínáme na náklady na zdravotní péči pro osoby nemocné v důsledku emisí, v případě jaderných elektráren je potřeba připomenout náklady na pojištění těchto zařízení,“ uvedl.

Veronika Zapletalová se zabývala evropskou dimenzí energetiky. Projekt Energetické unie je podle ní do jisté míry schizofrenní, protože na jedné straně podporuje přechod k obnovitelným zdrojům a na druhé straně se snaží o liberalizaci trhu s energiemi. K výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů v Číně poznamenala, že se řídí evropskými pravidly. „Jedná se o vývoz evropských vzorů do světa,“ podotkla.

Autor: Eurocentrum Praha