Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kudy vede cesta k evropské properitě?

19.10.2016

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Ve čtvrtek 6. října 2016 uspořádalo Eurocentrum Praha další seminář, tentokrát s názvem „Kudy vede cesta k evropské prosperitě?“ Jako řečníci přišli diskutovat Ivan Pilip, bývalý viceprezident Evropské investiční banky a bývalý ministr financí České republiky, a Aleš Chmelař, hlavní ekonom Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR.

Strašidlo antiliberalismu

Seminář zahájil Ivan Pilip, který uvedl faktory, které v současné době ovlivňují prosperitu Evropské unie. Mezi jmenovanými nemohla chybět migrační krize, dále Brexit nebo doznívající ekonomická krize. Jako další ohrožení evropské prosperity vidí Ivan Pilip i vlnu antiliberalismu, které se podle něj valí celým euroatlantickým prostorem a jako příklad uvedl demonstrace proti přijetí dohody TTIP. Příčiny podle Pilipa leží ve změnách, které s sebou přináší proměna společnosti v tzv. Společnost 4.0. Průvodním znakem je nejistota pro spoustu lidí – např. ztrátou zaměstnání v tzv. tradičních odvětvích. Reakcí na nejistotu jsou podle Ivana Pilipa tendence, které odmítají otevírání ekonomiky a zavádění reforem. „Ohlasy vidíme i v politice, nejviditelněji v Maďarsku nebo Polsku,“ dodal Pilip. Závěr svého vystoupení věnoval bankovní unii. Podle něj je v oblasti bankovnictví žádoucí koordinace na evropské úrovni. V případě krizí by pak banky měly být zachraňovány, ale naprosto odlišným způsobem, než tomu bylo doposud. „První náraz by měli nést akcionáři a držitelé dluhopisů, prohlásil Ivan Pilip. V bankovních záležitostech však Evropa podle něj není homogenní a dlouho ani nebude.   

Frustrovaná společnost

Druhým řečníkem byl Aleš Chmelař z Úřadu vlády ČR, který se zaměřil na prosperitu České republiky v rámci Evropské unie. V úvodu svého příspěvku připomněl výrok Valtra Komárka o tom, že „Doženeme Rakousko za 10 let.“ Podle Chmelaře sice ukazatelé pro Českou republiku rostou, ale EU 15 doženeme přibližně v roce 2110. K otázce Brexitu uvedl, že obyvatelé Velké Británie nevolili proti Evropské unii jako takové, ale obecně proti „establishmentu“, který podle nich nebere ohledy na jejich připomínky. Nejen na britských ostrovech, ale i v celé Evropě můžeme v současné době pozorovat přetrvávající frustraci z finanční krize a většina lidí má pocit, že nedošlo k vůbec žádným změnám. „Jsme v  období, které bych přirovnal k období před první světovou válkou. Ne kvůli blížící se válce, ale kvůli objemu negativní energie, která je ve vzduchu,“ uzavřel své vystoupení Aleš Chmelař.

Autor: Eurocentrum Praha