Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Může jít veřejná správa příkladem v energetické účinnosti budov?

09.11.2016

Shrnutí semináře Eurocentra Praha

V pondělí 26. září uspořádalo Eurocentrum Praha seminář na téma energetické účinnosti budov ve vlastnictví veřejné správy. Jako řečníci se zúčastnili Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR, a Jakub Vít, ředitel Národního centra energetických úspor.

Měla by jít veřejná správa příkladem?

Odpověď je podle Vladimíra Sochora kladná. Je určen jistý cíl národní úsporné energie, kdy je úkolem České republiky úspora energie v celkové výši 50 MJ do roku 2020. Dosáhnout takového čísla se dá jednak skrze sektor veřejné sféry nebo poté při plnění na základě povinného schématu skrze energetické společnosti, které úspor nejen dosáhnou, ale také je vykáží. Nástroji jsou pak dotační programy jako Operační program životní prostředí (OPŽP) cílený na veřejný sektor, poté OP podnikání pro konkurenceschopnost (OPPIK) a Integrovaný regionální operační program (IROP). Národními dotačními nástroji jsou programy EFEKT a Nová zelená úsporám.

„Je zapotřebí, aby se energetická účinnost stala větším tématem,“ tvrdí Vladimír Sochor. Dobrým příkladem nám pak může být právě Ministerstvo průmyslu a obchodu, kde vznikl nový Odbor účinnosti a úspor a došlo k založení koordinačního výboru, který zahrnuje i profesní a zájmové svazy.

Stát jako lídr

Jakub Vít kritizoval stav, kdy kolik existuje ministerstev, tolik je operačních programů, což podle něj není ideální a tyto programy by se měly sdružovat napříč ministerstvy podle daných témat. Dále jmenoval několik operačních programů, na které se nejvíce čerpají dotace, jsou jimi: OP rozvoje venkova, dále OP technická pomoc a také OP zaměstnanost. Ty další jako je OPPIK, OPŽP a IROP nečerpají žádné, či téměř žádné peníze.

Stát by neměl být pouze příkladem, ale přímo lídrem v energetické úspoře. Podle Víta je nutné mít více odborníků pro tato témata také ve městech, která o dotace žádají. Ti by měli mít praxi v podávání žádostí o dotace a vědět, jak s prostředky dále v projektech pracovat; zároveň by stát měl přispět zjednodušením systému žádostí.

„Měli bychom všichni s úsporami začít především u sebe a v našich domácnostech, kde je plýtvání prostředků a nadměrné vytápění častou praxí,“ uzavřel Jakub Vít.

Autor: Eurocentrum Praha