Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Brexit jako pohroma, nebo šance pro EU?

29.11.2016

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 uspořádalo Eurocentrum Praha seminář s názvem „Brexit jako pohroma, nebo šance pro EU?“. Jako řečníci se zúčastnili Jan Famfule, analytik think-tanku Evropské hodnoty, Jan Rychlík, vedoucí Oddělení sekretariátu Výboru pro EU a pracovního týmu RHSD pro EU Úřadu vlády České republiky, a Lukáš Kovanda, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen24.

Británie na rozcestí

Seminář zahájil Jan Famfule, který se věnoval vnitropolitické debatě o odchodu Velké Británie z Evropské unie. Kromě shrnutí základních informací o referendu upozornil také na to, že rozhodnutí opustit EU, které vyplynulo z referenda, není právně závazné, avšak vzhledem k britským ústavním tradicím je jen těžko představitelné, že by nebylo respektováno. V současnosti se čeká na krok britské vlády, která by měla aktivovat čl. 50 Lisabonské smlouvy, jenž upravuje proces vystoupení členského státu z Unie. V souvislosti s tím Famfule představil možné modely budoucích vztahů EU a Velké Británie a uvedl, které z nich lze považovat za tzv. "hard Brexit" a které za tzv. "soft Brexit". Rozdíly jsou v míře zachování stávajících dohod. Podle jeho odhadů bude britská vláda prosazovat tzv. švýcarský model, což bude pro EU ovšem v tak krátkém čase obtížně realizovatelné, a proto jako nejpravděpodobnější výsledek označil některou z variant tzv. "hard Brexitu."„Pro českou republiku by bylo nejvýhodnější, kdyby Británie zůstala na vnitřním trhu, aby se pro nás moc neměnilo. Avšak v tom případě by byla Británie vázána i pravidly v oblasti volného pohybu osob, což bylo hlavní téma kampaně pro Brexit,“ zdůraznil Famfule. „Hlavní důvod, proč takto volili, byla snaha omezit vnitrounijní migraci pracovní síly. Obávali se „polského instalatéra“, který krade práci.“

Dopady na Česko

Jan Rychlík popsal práci v pracovní skupině na téma Brexitu, jejímž cílem je připravit pozice České republiky pro debaty ve třech hlavních okruzích – v procesu vystoupení Británie, ve vyjednávání nových vztahů s Británií a v perspektivách budoucího vývoje EU a změnách v dynamice integračních procesů. Rychlík postupně představil všechny tematické celky, kterými se pracovní skupina zajímá. Kromě právních aspektů a politických a ekonomických dopadů se jedná právě i o budoucí uspořádání vztahů, jak již popisoval Jan Famfule. Jan Rychlík uvedl, že českou prioritou je co možná nejužší vztah Británie k EU, včetně jejího přístupu na vnitřní trh za podmínky nedělitelnosti čtyř základních svobod, tedy včetně volného pohybu osob.

Dominový efekt?

Jako poslední vystoupil Lukáš Kovanda, který se zaměřil na ekonomický rozměr vystoupení Británie z EU. Poukázal na to, že v krátkodobém horizontu by se z ekonomického hlediska nemělo nic měnit, avšak po plnohodnotném vystoupení nelze předvídat, jaké budou ekonomické dopady, ani jakou cestou integrace se Británie vydá. Kovanda se sám přiklání k možnosti soft Brexitu, jelikož se do britských médií dostávají úniky, které tlačí kabinet premiérky Mayové k soft Brexitu a oslabují její pozici. Kovanda zakončil seminář svým postojem k budoucímu vývoji: „Jsem mírným optimistou ohledně toho, jak zvládne Británie Brexit z dlouhodobého hlediska. Nevidím v tom prozatím nic, co by mělo jen náznakem připomínat finanční krizi, která odstartovala v roce 2008.“ Nemá tedy obavy, že by to britská ekonomika nezvládla, ale obává se naopak vývoje v kontinentální Evropě a roztříštění EU. „Brexit nemusí být posledním jevem, který označujeme příponou exit. Mohlo by dojít k dominovému efektu. Nakonec by z několika zakopnutí, jako je Brexit, mohl být pád celé EU.“

Autor: Petra Formánková