Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kdy budou mít Češi platy srovnatelné s Němci?

07.11.2017

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Ve čtvrtek 19. října uspořádalo Eurocentrum Praha seminář s názvem, který se věnoval tématu hospodářské a sociální konvergence v rámci EU. Jako řečníci vystoupili Ilona Švihlíková, vedoucí Kabinetu globální ekonomiky z Univerzity Jana Amose Komenského Praha, a ekonom Michal SkořepaČeské spořitelny.

 

Neuskutečnitelný cíl

Ilona Švihlíková započala svůj příspěvek vzpomínkou na dobu před více než dvaceti lety, kdy se jedním z transformačních slibů staly platy srovnatelné s Německem. Tento slib byl považován za něco snadného a lehce dosažitelného, dnes však podle Švihlíkové přišlo vystřízlivění. Vliv na výši mezd měla podle ní především transformace, způsob, jakým byla navržena a podniknuta. Dalšími faktory, ovlivňujícími výši platů, byla například nízká cenová hladina v České republice či vliv zahraničních firem na tuzemskou ekonomiku, kterou charakterizuje jako závislou. Dále Švihlíková pokračovala srovnáním mezd a HDP na obyvatele, a poukázala na velký rozdíl mezi úrovní výkonu a mezd v České republice, jenž je dokonce největší v Evropské unii.

Ilona Švihlíková také zmínila, že existuje jen velmi úzký manévrovací prostor pro manipulaci s platy a změnit současný stav je velmi těžký úkol, který souvisí především s českou i externí hospodářskou politikou. V této situaci se však nenacházíme sami, ocitlo se v ní také například Slovensko nebo Polsko. A jak Švihlíková uvedla, v našem zájmu je nevýhodný model české ekonomiky změnit, což umožní především důkladná vládní politika a jasná představa o hospodářské politice.

 

Srovnatelné platy díky konvergenci?

Michal Skořepa zahájil svůj příspěvek tématem konvergence v Evropské unii, kterou rozdělil do dvou kroků – jednak konvergence institucí a jednak konvergence ekonomik. Instituce u prvního z kroků definoval jako zvyky, hodnoty, normy, normy či politický systém. Následně uvedl, že konvergence institucí je důležitou součástí rozvoje ekonomik a za zlomový bod označil počátek evidence vlastnictví, díky kterému ekonomika získala sílu posunout se dál. V dnešní době jsou užitečná například Kodaňská kritéria, která určují podmínky pro vstup do Evropské unie.

V další části příspěvku přešel Michal Skořepa ke konvergenci ekonomik, kterou označil za hnací motor, a ukázal, že zatímco nás dohání Slovensko, my jsme předběhli Slovince a doháníme další státy. Konvergence ekonomik se podle ekonoma projevuje zaprvé v marketingu, tedy jak jsme schopni prodat či posadit produkt a zadruhé tím, jestli jsme schopni vyrábět stejně dobře jako na západě. Je však podle Skořepy potřeba srovnávat srovnatelné, chceme-li tedy porovnávat mzdy, musíme je srovnávat u povolání, ve kterých se odvádí stejný výkon v Česku i v Německu. Změnu v souvislosti s platy v České republice, je dle Skořepy potřebné provést u investičních pobídek. Místo lákání firem ze zahraničí bychom se měli snažit spíše usnadnit život našim šampionům, aby neměli důvod odcházet.

 

Autor: Alena Znamenáčková