Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Získá Praha sídlo další agentury EU?

09.11.2017

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Netradičně v úterý 7. listopadu uspořádalo Eurocentrum Praha seminář, který se zaměřil na sídla Evropské instituce v České republice, zvláště pak na sídlo agentury EBA, o jehož přesun do Prahy Česká republika usiluje. Jako řečníci vystoupili Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro kandidaturu na umístění Evropského orgánu pro bankovnictví, a Adam Černý z Hospodářských novin.

 

Evropský poker

Jako první svůj příspěvek uvedl Karel Dobeš, kterého 5. června vláda zvolila jako vládního zmocněnce pro kandidaturu na umístění agentury EBA. Svůj příspěvek zahájil zmínkou o agentuře GSA, kterou se mu již dříve podařilo získat do České republiky a která je dnes jednou z nejlépe hodnocených agentur Evropské unie. Dále připomněl, že právě díky tomu, že se u nás již jedna instituce nachází, nebyla příprava kandidatury na sídlo EBA tak složitá jako při kandidatuře na sídlo GSA.

Nejdříve vznikly leták a webové stránky (http://eba.praha.eu), dále bylo důležité sehnat vhodnou budovu, která by odpovídala požadavkům ze strany Evropské komise. Nakonec byla zvolena budova, která se v současnosti staví na pražském Pankráci. Dále bylo potřeba zveřejnit určitá lákadla jako například nájem ve zmíněné budově po dobu pěti let za jedno euro, nebo výhody pro zaměstnance, kteří získají na dva roky jízdné na MHD zdarma pro sebe i rodinné příslušníky. Problémem jsou však mzdy zaměstnanců, které jsou v Praze o 67% nižší než například v Bruselu.

Jak Dobeš uvedl, celý proces bude ukončen 20. listopadu, kdy budou zástupci členských států hlasovat nejen o agentuře EBA, ale také o sídle Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). O sídlo EMA se uchází 18 států, včetně České republiky, zatímco o sídlo EBA celkem 8, včetně Slovenska. A jelikož se v EU velmi dbá na geografickou vyváženost, poputuje do tzv. nových členských zemí ze střední a východní Evropy jen sídlo jedné z agentur. Dobeš připomněl, že nejprve se bude hlasovat o sídle EMA a teprve potom o umístění EBA. Dojde tedy patrně ke změně předem domluvených koalic a celé to spíše připomíná partii pokeru.

 

Bez jasných priorit to v EU nejde

Jako druhý řečník vystoupil novinář Adam Černý, který se zaměřil na formulaci jasného cíle, čeho chceme jako země v Evropské unii dosáhnout. Podle Černého je snaha získat sídlo EBA případovou studií prosazování zájmů České republiky v EU a musíme si podle něj klást otázky ohledně našich zájmů. Chceme být členem Evropské unie? Pokud ano, čeho tam chceme dosáhnout? Dále Černý uvádí, že Česká republika má hodně odborníků, ovšem často schází politická vůle a dlouhodobé povědomí toho, co vlastně chceme. Jako příklad dobré praxe zmínil Dánsko, které vytvořilo dokument s prioritami, čeho chtějí v EU dosáhnout. Na tomto dokumentu se shodla vláda s opozicí, je tedy odolný vůči změnám ve vládě, navíc se tento dokument po několika letech aktualizuje. Úspěch České republiky v Evropské unii tedy podle Černého možný je, je však potřeba vědět, čeho vlastně chceme dosáhnout, a vytvořit pro to podmínky ve státní správě.