Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak by EU mohla fungovat efektivněji?

28.02.2018

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Ve čtvrtek 22. února 2018 se v prostorách Evropského domu uskutečnil první seminář v letošním roce. Pozvání přijali a na téma efektivity fungování EU přišli diskutovat Václav Hampl, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR, Ivo Šlosarčík, profesor evropské integrace z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, a politolog Petr Sokol z CEVRO institutu.

 

Více nebo méně Evropy?

 

Jako první vystoupil Václav Hampl, který představil činnost senátního Výboru pro záležitosti EU, a zamyslel se nad kontrolou principu subsidiarity ze strany parlamentů členských států EU. „Tento princip říká, že to, co lze rozhodnout na národní úrovni, by se nemělo rozhodovat na úrovni EU,“ vysvětlil. Následně vyjádřil své znepokojení nad skutečností, že zatímco národní parlamenty mají při přijímání jakékoli nové legislativy na úrovni EU čtrnáctidenní lhůtu na sepsání stanoviska, Evropská komise není vázána žádnou lhůtou a její jedinou povinností je odpovědět. To v praxi podle Hampla obvykle znamená zopakování původních argumentů. „Ze strany institucí EU také dochází k nadužívání institutu aktů v přenesené působnosti, což ovšem podle mě oslabuje demokratický charakter Evropské unie,“ poznamenal Václav Hampl.

 

Hledá se charisma

 

Druhý příspěvek do debaty přidal Ivo Šlosarčík, který úvodem zpochybnil obvyklé paradigma chápání změny a reformy Evropské unie. „Je naivní se domnívat, že reformováním institucionálního rámce Evropské unie se  automaticky zvýší efektivita jejího fungování,“ uvedl. Řešením totiž podle něj není změna institucí nebo jejich fungování. Jako problém naopak vnímá Šlosarčík disproporci mezi často necharismatickými představiteli institucí EU a naopak velmi charismatickými představiteli některých členských států. Profesor Šlosarčík také připomněl, že v současnosti jsou na klíčových pozicích v administrativním aparátu EU téměř výhradně Němci, což může v budoucnu přinést potíže s ohledem na důslednou snahu o rovnoměrné zastoupení velkých a malých členských států ve vrcholných politických pozicích v rámci institucí EU.

 

Jde to i bez reformy

 

Petr Sokol se Evropské unie zastal a podotkl, že s ohledem na složitou strukturu je to velmi efektivně fungující organizace. „Trpíme až obsesivní snahou o zvyšování efektivity EU, zatímco efektivita členských států zpochybňována není,“ podotkl. Klíč k ještě efektivnějšímu fungování EU tkví podle něj paradoxně v zapomenutí na institucionální a další nerelevantní reformy. Jako důkaz připomněl dopad institucionálních změn zavedených Lisabonskou smlouvou, který nebyl příliš významný s ohledem na reálné fungování v praxi. Ohledně počtu Němců v administrativě EU prohlásil, že to pouze odráží vysokou kvalitu a schopnosti německých úředníků a jejich působení podle Sokola efektivitu EU rozhodně zvýší.

Autor: Eurocentrum Praha