Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Migrace jako šance, nebo hrozba pro EU?

23.03.2018

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

První březnový podvečer, tedy 1. 3. 2018, patřil v Evropském domě semináři s názvem:  „Migrace jako hrozba, nebo šance pro EU?“ Jako řečníci přišli diskutovat Helena Langšádlová, členka Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Lucie Sládková, vedoucí mise v ČR, Mezinárodní organizace pro migraci, a Radko Hokovský, externí odborný asistent na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Hrozba jménem frustrace

Helena Langšádlová zdůraznila, že migrace coby problém začala být skloňována až v roce 2015 v souvislosti s tzv. migrační krizí, kdy místo žen s dětmi začali do Evropy proudit i mladí muži s penězi a dostatkem sil. Langšádlová souhlasí, že ze Sýrie v důsledku válečného konfliktu směřují uprchlíci zejména do okolních zemí, jako jsou Libanon, Jordánsko a Turecko. Podle Langšádlové však bylo základní chybou přestat kontrolovat vnější hranice Evropské unie, což vedle uprchlíků umožnilo přijít i ekonomickým migrantům. Zdůraznila, že bezpečnost hranic není agenda probíhající jen na nich, ale že je i výsledkem „předsunutí“ sil, v tomto případě smlouvy mezi EU a africkými státy po vzoru smlouvy s Tureckem. Varovala také před nárůstem pravicového extremismu a sílícím vlivem Ruska, zdůraznila nutnost integrace migrantů (i předchozích generací), aby mezi nimi nesílila frustrace vyvolaná neadekvátními očekáváními.

Lucie Sládková považuje za adekvátní o migrantech uvažovat coby o přínosu či zátěži, nikoliv v intencích citově zabarvených slov jako „šance“ nebo „hrozba“. Sládková zdůraznila, že jen v uplynulém roce do České republiky přišlo více než 500 000 legálně usídlených cizinců, většinou za prací a bez negativních ohlasů. Souhlasí s Helenou Langšádlovou, že znepokojení občanů souvisí s nekontrolovanou a masovou migrací v důsledku nekontrolování hranic v Řecku a Itálii během migrační krize. Sládková zmínila také, že například objem remitencí, které posílají migranti do svých zemí původu je globálně dvakrát větší než veškerá poskytnutá humanitární pomoc. Připomněla význam integrace příchozích uprchlíků a podle ní je naším zájmem nabídnout jim důstojnou práci.

Legální migrace je přínosná

Radko Hokovský uvedl, že strach z migrace muslimů do Evropy není absurdní, a že je naše vnímání „zeuropeizováno“ v důsledku děsivých zpráv a obrázků ze západní Evropy. Pochválil českou zahraniční politiku za přísný přístup k migraci. Podle Hokovského je úkolem politiků lidem říct, že rozhodně nechceme nelegální, masovou a nekontrolovanou migraci. Naopak regulovaná, kontrolovaná a legální migrace (jako se tomu děje v případě migrace Ukrajinců a Vietnamců do ČR) je podle Hokovského občany přijímána kladně. Uprchlíkům z válkou postižených oblastí nejvíce pomůžeme – vedle obnovení mírového stavu – efektivní pomocí blízko jejich domovů v sousedních zemích, kde rovněž začíná ochrana našich hranic. Rizika pro migrační politiku pro Hokovského představuje příliš liberální politika k pracovní migraci v 60. letech a stávající humanitární migraci či absence prevence šíření islámského fundamentalismu.