Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Kdy se západní Balkán stane součástí EU?

03.05.2018

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Ve čtvrtek 12. dubna 2018, proběhl další seminář Eurocentra Praha, tentokrát s názvem: “Kdy se západní Balkán stane součástí EU?” Pozvání k účasti přijali Igor Procházka, vedoucí oddělení západního Balkánu Ministerstva zahraničních věcí, a Filip Tesař, spolupracovník Ústavu mezinárodních vztahů.

 

Nadšení a vystřízlivění

 

Igor Procházka připomněl, že vztahy Evropské Unie se západním Balkánem byly v devadesátých letech výrazně komplikovány ozbrojeným konfliktem na území bývalé Jugoslávie. Nicméně již v červnu roku 1999 vznikl Pakt stability pro jihovýchodní Evropu, který si kladl za cíl přinést do válkou poznamenané oblasti mír a ekonomickou prosperitu a byl začátkem cesty za stabilizací a potenciálním přidružením západního Balkánu. Vyvrcholením vlny optimismu byl summit v Soluni roku 2003, na kterém se dokonce zvažovala možnost zapojit Balkán do velkého rozšiřování naplánovaného na rok 2004.

 

Od summitu v Soluni uplynulo bezmála patnáct let a situace se v mnoha ohledech změnila. Na jedné straně byla zahájena jednání přistoupení k EU. V případě Chorvatska vyvrcholila roku 2013 jeho vstupem do EU. „V případě mnoha ostatních států pak tato jednání znamenala start reforem, ke kterým by byla vůle mnohem menší, nebýt výhledu členství v EU,” vysvětlil Procházka.

 

Na straně druhé je však třeba zmínit, že optimismus začátku tisíciletí do velké míry vyprchal. Po rozšířeních 2004 a 2007 zažily staré státy Unie jakousi “přesycenost” rozšiřováním, navíc spojenou s vzedmutím antiimigračních nálad následujícím po vízové liberalizaci pro státy západního Balkánu. Neopomenutelným faktorem komplikujícím vztahy je i otázka Kosova. Řada zemí EU stále Kosovo jako samostatný stát neuznala, a to hlavně z obav před separatismem na vlastním území. Za takové situace si lze jen obtížně představit, že tyto státy budou hlasovat pro přijetí Kosova jako rovnoprávného člena EU. V důsledku všech uvedených faktorů pak Evropská komise pro období 2014-2019 zaujala mnohem rezervovanější přístup k integraci zemí západního Balkánu do Unie.

 

Naděje i obavy

 

Filip Tesař představil účastníkům semináře výsledky průzkumu veřejného mínění, který v zemích západního Balkánu proběhl v roce 2016 a který se věnoval problematice migrace a očekávání obyvatel západního Balkánu od vstupu do EU. Jako hlavní problémy uvedených zemí označil nezaměstnanost a snahu vylepšit svou ekonomickou situaci. Největší obavy obyvatel zemí tohoto regionu pak souvisí se slabým právním státem – např. korupcí nebo organizovaným zločinem. „Tyto faktory by mohly způsobit, že peníze z EU situaci nezlepší, pouze obohatí několik jednotlivců,“ poznamenal Tesař.

 

Zajímavé bylo zjištění, že vedle očekávání ekonomické prosperity existuje nemalé procento obyvatel západního Balkánu, kteří si od integrace neslibují “nic”. Při pohledu do jednotlivých států se ukazuje, že nejoptimističtější pohled na integraci je v Kosovu a Albánii, zatímco v Srbsku je podpora nejnižší, i z důvodu vzpomínek na intervenci NATO v roce 1999. To také podle Tesaře vede ke zvláštní “dvojité hře” ze strany srbských politiků, kteří sice často s EU spolupracují, nicméně na domácí scéně proti ní vystupují a získávají tak popularitu u voličů.

 

Filip Tesař vyjádřil dále obavy z nepřipravenosti zemí západního Balkánu na hlubší integraci ve smyslu nedostatečně vybudovaných institucí a vlády práva. Problémem je podle něj také absence sdílených evropských hodnot – např. hluboce zakořeněná homofobie v řadě zemí západního Balkánu. „Takové postoje se vstupem do Unie nezmění,“ varoval Tesař. Upozornil také na riziko frustrace, která se může dostavit po vstupu zemí západního Balkánu do Unie a prvních zkušenostech s vyjednáváním v rámci jejích institucí. „Nebudou patřit k velkým členským státům a to může vyvolat pocity bezvýznamnosti,“ podotkl Tesař.

 

Autor: Eurocentrum Praha