Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Dokáže EU ochránit naše osobní údaje?

27.07.2018

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Další ze série pravidelných seminářů Eurocentra Praha se konal 17. května a věnoval se tématu ochrany osobních údajů, tedy otázce, která se stala velmi aktuální s ohledem na vstup Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v platnost dne 25. května 2018. Mezi řečníky přijaly pozvání Pavlína Žáková ze Zastoupení Evropské komise v ČR, Soňa Matochová, vedoucí analytického oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů a Eva Škorničková, konzultantka právní ochrany osobních údajů.

 

Ochrana opomíjených práv

 

Pavlína Žáková poukázala na rychlé změny, kterými mezilidské i obchodní vztahy prošly za posledních několik let a desetiletí. Upozornila zejména na to, že lidé si často ani neuvědomují, že se jedná o data hodná ochrany a liší se také přístupy jednotlivých států k ochraně takových údajů. Hlavním cílem GDPR je podle Žákové sjednotit pravidla ochrany osobních údajů napříč Evropskou unií, respektive stanovit funkční základ, na kterém jednotlivé členské státy mohou stavět. Další cíle GDPR se týkají přímo občanů EU – především vytvoření tzv. “One-stop shop”, tedy jedné struktury schopné řešit všechny případné obtíže či přestupky. „GDPR je nařízením, takže se stane účinné nezávisle na schválení či specifické úpravě daného členského státu,“ podotkla Pavlína Žáková s tím, že v zemích, kde nebude existovat prováděcí zákon, bude platit nařízení přímo. Mezi takové země patří i Česká republika.

 

Svět se dívá

 

Soňa Matochová uvedla, že většina lidí v ČR si myslí, že jejich data nejsou dostatečně chráněna a bojí se jejich případného zneužití. Připomněla ovšem, že zákon na ochranu osobních údajů máme již od roku 2000. Přesto je v České republice o daném tématu obecně malé povědomí a v důsledku toho široká veřejnost většinou neví, co je vhodné a co je dovolené, což často vede ke zbytečným obavám. Hlavní význam nařízení GDPR vidí Soňa Matochová ve způsobu ochrany a vymáhání tzv. práva na informační sebeurčení, tedy právo člověka vybírat si kdy, jaké a komu odtajní údaje o své osobě. Důležitý je také mezinárodní aspekt celé dohody. „Evropská unie svými kroky k ochraně osobních údajů ovlivní i ostatní členy mezinárodního společenství. Minimálně tím, že bude obchodovat pouze s těmi partnery, kteří přistoupí na standardy GDPR,“ vysvětlila Matochová. Závěrem připomněla, že ochrana osobních údajů není jen záležitostí legislativy, ale především každého jednotlivce, který by měl vždy dobře zvážit, jaké údaje a komu sdělí.

 

Dobrý začátek

 

Podle Evy Škorničkové je přijetí nařízení GDPR jen začátkem na dlouhé cestě ke změně chování jednotlivců směrem ke svým osobním údajům. „Lidé si jen pomalu uvědomují, jak velkou hodnotu jejich osobní údaje pro firmy nebo jiné osoby mají,“ prohlásila a připomněla nedávný skandál ohledně zneužití osobních dat uživatelů sociální sítě Facebook společností Cambridge Analytica. Doplnila také, že rozdílná úroveň ochrany osobních údajů v různých zemích zásadním způsobem ovlivňuje implementaci nařízení GDPR. Tam, kde byla regulace silná již dříve (jako například v Německu), je nyní promítnutí GDPR do právního řádu výrazně jednodušší.