Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

16.10.2018

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Jak bude vypadat evropské zemědělství po roce 2020?

Dne 4. října se uskutečnil v Eurocentru  Praha první seminář z podzimního cyklu zabývající se reformou Společné zemědělské politiky. Převážná část semináře byla věnována dopadům této reformy na české zemědělce. Představit své návrhy a vyjádřit nedostatky, ale i kladné stránky této reformy, přišli předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha, ředitel Odboru zahraničně obchodní spolupráce z Ministerstva zemědělství ČR Jiří Šír a v poslední řadě také agrární politik Petr Havel. Nechyběla ani diskuze těchto odborníků.

Mnoho cílů a méně výsledků

Cílů je v současné době devět, a v průběhu svého vývoje se každou další reformou spektrum cílů rozšiřovalo. Než aby byly předešlé stanovené cíle splněny, přidaly se další. Všichni tři odborníci se shodli na skutečnosti, že pokud by bylo cílů méně, mohla by jich Společná zemědělská politika dosahovat v kratším časovém intervalu a efektivnějším způsobem, než je tomu v současnosti. Dále se shodli na skutečnosti, že i přestože měla každá reforma Společné zemědělské politiky vést ke zjednodušení a zpřehlednění této politiky, opak byl pravdou.

Společná zemědělská politika změnila svou podobu

„Přestože měla Společná zemědělská politika z počátku podpořit konkurenceschopnost českých zemědělců, v současnosti se stala spíše politikou environmentální a sociální,“ uvedl Martin Pýcha. Způsobeno je to zejména nynějšími cíli Evropské unie a Společné zemědělské politiky, odpovídajícími globálnímu vývoji a prolínáním se a vzájemném doplňováním se Společných politik EU.

Přijde ČR o peníze s tzv. „zastropováním přímých plateb“?

V návrhu na novou podobu Společné zemědělské politiky se pojednává o tzv. zastropování přímých plateb, kde by farmy získaly dotace maximálně na 300 až 400 hektarů obdělávané půdy. Účel je zjevný  ̶  podpořit konkurenceschopnost drobných zemědělců a snížit objem dotací velkým farmám.

„Velké farmy by byly potrestány za to, že jsou příliš velké“ poznamenal Martin Pýcha, dle kterého se jedná o velmi demotivující prvek. Navíc by byly velké farmy zabývající se živočišnou výrobou, která je podstatně méně zisková než např. pěstování obilnin, potrestáni v podstatě dvakrát. Svůj souhlas s tímto postojem vyjádřil i Jiří Šír, naopak Petr Havel protestoval a vyjádřil přesvědčení, že zastropování automaticky neznamená, že ČR přijde o peníze. „Není to zas taková ztráta“ uvedl.

Krom zastropování plateb, vyjádřil Martin Pýcha svůj nesouhlas i se snížením stropů plateb vázané na produkci, jež mají být sníženy z 13 % na 10 %.

Strategické plány jednotlivých členských států

Komise navrhuje, že místo toho, než aby plány navrhovala a vytvářela, bude plány schvalovat a sledovat. „Vážíme si rozhodnutí Evropské komise o vlastních strategických plánech jednotlivých členských států, avšak se obáváme, že vznikne 27 rozdílných zemědělských politik,“ podotkl Martin Pýcha. Navíc „musí členské státy komisi dodat své strategické plány, tzn. objasnit, jak získané prostředky využijí, na co, kterým subjektům atp. Dále není zcela evidentní, zda si mají členské státy plány vyhodnocovat samy, či je má vyhodnocovat Evropská komise,“ uvedl Jiří Šír. Toto rozhodnutí se potýká s jedním zjevným problémem, a to je rozdílnost výkladu strategických plánů členskými státy a Evropskou komisí.

Pravděpodobnost uskutečnění rozhodnutí o nové reformě se blíží nule

Legislativní postup je v případě Společné zemědělské politiky velmi komplikovaný. „Do konce roku má být o nové reformě již rozhodnuto, avšak se předpokládá, že se rozhodnutí neuskuteční,“ poznamenal Jiří Šír. Dále uvedl, že „Společná zemědělská politika má velmi úzkou vazbu na Víceletý finanční rámec a pokud se nestihne do konce roku odsouhlasit nový Víceletý finanční rámec, bude celá záležitost dále komplikována a prodloužena“. Komplikace jsou spatřovány zejména ve způsobu hlasování, kdy v případě Společné zemědělské politiky se hlasuje kvalifikovanou většinou, avšak v případě Víceletého finančního rámci jednomyslností.