Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

20.11.2018

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Jak obstojí Česká republika ve formování koalic a hledání spojenců v EU po brexitu?

Dne 8. listopadu se uskutečnil v Eurocentru Praha již druhý seminář z podzimního cyklu, který se tentokrát věnoval otázce formování koalic v Evropské unii z pohledu ČR, jakou roli pro ČR v tomto ohledu představovala Velká Británie a jak bude pozice České republiky ovlivněna jejím odchodem z EU. Vyjádřit svůj pohled na věc a zodpovědět otázky z publika přišli proděkanka pro zahraniční styky FSV UK Zuzana Kasáková a analytik AMO a předseda Správní rady Spotřebitelského fóra Kryštof Kruliš.

Pozice ČR v EU jsou velmi obecné

Hned na úvod se oba odborníci shodli, že přestože můžeme koncepci české zahraniční politiky nalézt hned v několika strategických dokumentech, pozice ČR při vyjednávání v EU jsou velmi obecné. Praktické prosazování českých zájmů na evropské úrovni pak probíhá v rámci spolupráce s Německem, se státy Visegrádské čtyřky a také s tzv. „severním křídlem“ EU, kam se řadí zejména Velká Británie. S VB spolupracuje ČR na mnoha úrovních, např. v oblasti obchodní politiky, obrany, školství či kultury.

Odchod VB bude mít velký vliv prosazování zájmů ČR v EU

„Odchodem Velké Británie z EU ztrácí ČR silného partnera,“ konstatovala Zuzana Kasáková. Česká republika má zájem udržet se v jádru integračního procesu a po brexitu bude potřeba vytvářet širší koalice a hledat si nové spojence. Spolupráce ČR s Velkou Británii byla důležitá i v tom, že stejně jako ČR nemá euro a prosazovala, aby zájmy zemí v eurozóně a mimo eurozónu byly staveny na stejnou úroveň. Podle Kryštofa Kruliše tak hrozí, že bude Česká republika po brexitu jakožto země mimo eurozónu odstavena na vedlejší kolej.

ČR je ekonomicky připravená na euro, chybí však vůle veřejnosti i politiků

V reakci na dotaz vznesený z publika se diskutovalo také to, proč vlastně ČR ještě euro nepřijala. „Přijmout euro je z politického hlediska neproveditelné, jakkoliv bychom na to z ekonomického hlediska měli,“ uvedl Kryštof Kruliš. Česká republika je ekonomicky připravená, ale politická reprezentace reflektuje stávající vůli obyvatelstva, kdy průzkumy veřejného mínění demonstrují nízkou podporu veřejnosti pro přijetí eura. Chybí zde také vůle politické reprezentace investovat do přesvědčení obyvatel o užitečnosti eura a zásadní diskuze o jeho výhodách a nevýhodách ze strany odborníků, nevládních organizací a podnikatelské sféry. Vstup do eurozóny tak ČR nadále oddaluje, ačkoliv se k němu zavázala.

Odchod VB otevírá dveře společné zahraniční a bezpečnostní politice

Dle Kryštofa Kruliše se právě díky politické nemožnosti přijmout euro Česká republika velmi aktivně přihlásila k posilování obranné politiky EU. Tímto způsobem se může ČR přiřadit do tvrdého integračního jádra, aniž by to vyvolalo odpor veřejnosti. Velká Británie byla velmi důležitým hráčem v této oblasti a snahy posilovat spolupráci brzdila, zejména díky prioritním vazbám zahraniční politiky na USA. Brexit tak otevře i pro ČR cestu, jak zůstat v tvrdém jádru EU. Jak Zuzana Kasáková, tak Kryštof Kruliš se ovšem shodli na tom, že při prohlubování integrace v této oblasti je velmi důležité úzce spolupracovat s NATO, aby nedocházelo k dublování aktivit.