Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Konference „Patnáct let České republiky v EU“

24.05.2019

Dne 16. května 2019 se v Černínském paláci konala konference „Patnáct let České republiky v EU“, na kterou dorazila řada významných osobností evropské politiky. Diskuze se věnovala období vstupu České republiky do Evropské unie, jejímu členství a také výhledu do budoucnosti.

Vladimír Bartovic, ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, přivítal účastníky konference i první řečníky. Konferenci zahájil úvodním slovem ministr zahraničních věcí ČR Tomáš Petříček. Zhodnotil vše, co Česku Evropská unie za celých 15 let poskytla. Připomněl, že „s Evropskou unií máme mnohem větší šanci na úspěch, než kdybychom byli sami“.

Po ministru Petříčkovi vystoupil se svým úvodním projevem premiér Andrej Babiš, který zhodnotil členství Česka v Evropské unii. Česká republika se dle něho musí ozvat tam, kde EU překračuje své hranice, přičemž by měla říkat kriticky to, co je třeba změnit. Premiér navíc vyzdvihl úspěch ekonomiky České republiky ve srovnání s jinými zeměmi. Na závěr úvodní části pronesla svou řeč evropská komisařka Věra Jourová. Ve svém příspěvku se věnovala mimo jiné tomu, co dáváme jako Česká republika Evropské unii. Popisovala, jak se ona osobně snaží prosadit potenciál České republiky v Bruselu.

Po úvodních slovech přišel na řadu první panel s názvem „Kterak jsme vystupovali – Přípravy vstupu a očekávání aneb 15 let přístupového procesu a transformace (1989-2004)“. Jako první promluvil k účastníkům bývalý vedoucí delegace Evropské komise v České republice Ramiro Cibrián. Bývalý evropský komisař a hlavní vyjednavač pro vstup Slovenska do EU v letech 2004-2009 Ján Figel‘ se podělil o své zkušenosti ze Slovenska a jeho příprav na vstup do Evropské unie. Jako další mluvčí se představil Josef Kreuter, zástupce vedoucího negociačního týmu České republiky během přístupových rozhovorů. Následoval příspěvek bývalého vedoucího Stálé mise České republiky při Evropských společenstvích Libora Sečky.

Druhý panel, který byl moderován Janem Kovářem z Ústavu mezinárodních vztahů, se týkal tématu reflexe členství ČR v EU a na vnitřním trhu. Mezi vystupující patřil Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku, který odpovídal mj. na dotazy ohledně dvojí kvality potravin. Se svým příspěvkem vystoupila také ředitelka České podnikatelské reprezentace při EU Alena Mastantuono a náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl, kteří se věnovali mj. problematice vnitřního trhu. Vrchní ředitelka Evropské služby pro vnější činnost pro Ameriku Edita Hrdá zdůraznila nutnost zaměřit se na vzdělávání a zvýšení znalosti občanů o Evropské unii. Svůj pohled na členství a roli Česka v Evropské unii prezentoval také bývalý europoslanec Libor Rouček, který zodpovídal dotazy z publika ohledně dovážení potravin ze zahraničí do ČR.

Třetí panel, který moderoval Jan Macháček z Institutu pro politiku a společnost, se věnoval budoucnosti EU a výhodám členství pro ČR a otázce, proč má ČR být součástí EU. V panelu vystoupil stálý představitel ČR při EU Jakub Dürr, státní tajemnice pro EU Milena Hrdinková, politolog Jacques Rupnik a vedoucí Katedry evropských studií FSV UK Tomáš Weiss, který analyzoval, jak by měla ČR postupovat v dosažení svých cílů.

Závěrečné poznámky a shrnutí konference přednesl náměstek ministerstva zahraničních věcí Aleš Chmelař, který svými slovy zakončil celou konferenci k výročí patnácti let České republiky v Evropské unii.

Autor: Denisa Brodinová