Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Zaměstnanci Evropské komise o jejich práci

01.07.2019

Shrnutí neformálního setkání se zástupci Evropské komise.

První červnové úterý se uskutečnilo neformální setkání se zástupci Evropské komise s názvem „EU Career: Working in the EU institutions“. Diskuze se zúčastnilo celkem třináct zaměstnanců evropských institucí, proto probíhala v angličtině. Setkání zahájil úvodním slovem Ondřej Kaleta, vedoucí Oddělení institucionální komunikace Úřadu vlády. Ten o zaměstnancích Evropské komise prozradil, že jsou v Praze na studijní návštěvě, při které mají v plánu navštívit státních orgány České republiky.
Po úvodním slově následovalo krátké představení jednotlivých zaměstnanců. Byli mezi nimi občané různých zemí, například Itálie, Lotyšska, Bulharska, Německa, Rumunska, Malty, ale i České republiky. Mnoho z nich pracuje v Evropské komisi nebo institucích Evropské unie už řadu let. Z profesí se mezi nimi vyskytovali například ti, kteří se věnovali překladatelství, rozvoji venkova, výzkumu a vzdělávaní, právu a s tím spojené ochraně spotřebitele, nebo obchodu se zeměmi, které nejsou součásti EU. Na závěr se také představil Zdeněk Čech, který pracuje na Zastoupení Evropské komise v ČR.
Druhá část semináře byla ve znamení otázek a odpovědí. První otázka se týkala rozhodnutí jít pracovat pro Evropskou komisi a toho, jak se tam účastníci studijní návštěvy dostali. Někteří z nich nejdříve absolvovali odbornou stáž a pak se snáze dostali na svá místa. Shodli se na tom, že je potřebné být vytrénovaný, pracovat rychle a v první řadě úspěšně složit EPSO testy. Na adresu testů zaznělo, že se pravidelně mění, takže je v první řadě důležité sledovat všechny novinky, co se Evropské unie týče, a investovat do nejnovějších vydání učebnic. Důležité je také nenechat se odradit neúspěchem a stále to zkoušet. Práce v Evropské komisi totiž neznamená jenom možnost pracovat jako komisař, ale obnáší neskutečně mnoho pracovních příležitostí v nejrůznějších oblastech. Je možné pracovat například jako specialista v Evropské investiční bance, ale také lze začít na asistentské pozici a propracovat se nahoru. Jednodušší je totiž dostat se k pracovní pozici „zevnitř“.
Účastníci diskuze se dále ptali, na jaké výsledky jsou zaměstnanci pyšní ve své práci. V odpovědích zaznělo, že je to například reforma systému všeobecných celních preferencí Evropské unie, boj s kartely nebo obecně myšlenkový posun, kdy úředníkům práce pomohla se rozvíjet, cítit se jako občan Evropy, nejenom jednoho státu, a lépe tak rozumět tomu, co se kolem děje.
Další otázky se týkali samotného pohovoru uchazečů. Zástupci institucí uchazečům poradili, že mají být hlavně upřímní a nebýt příliš sebevědomí. Na dotaz, zda změna složení Komise ovlivní jejich práci, reagovali tak, že jako zaměstnanci Komise musí být schopni pracovat s každým komisařem. Většinou to však přináší změnu v obsahové náplni jejich práce, minimálně v návaznosti na to, jaký postoj mají jednotliví komisaři k samotné Evropské unii a dané oblasti.

Autor: Katarína Kurejová