Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Příležitosti pro mladé v Evropě

01.07.2019

Shrnutí semináře Eurocentra Praha.

Dne 6. čevna 2019 se konal další seminář Eurocentra Praha. Tentokrát přednášeli Anna Řeháková a Johana Hošková z Domu zahraniční spolupráce spolu se zástupkyní INEX – Sdružení dobrovolných aktivit na téma „Příležitosti pro mladé v Evropě“.
Sdružení INEX poskytuje příležitost stát se účastníkem mezinárodního dobrovolnictví od roku 1994. Spolupracují s neziskovými organizacemi a mají cca 2000 projektů v 70 zemích světa. Pro mladé existuje možnost odjet na krátkodobé workshopy (od 2 do 3 týdnů) nebo na dlouhodobé, které trvají jeden měsíc až rok. Workshopem může být festival v zahraničí nebo práce v dětském domově, může mít ale také zemědělské zaměření atd. Místem konání programu jsou jak menší vesničky, tak i hlavní města. Účastníci pracují na projektu 6 hodin denně, 5 dní v týdnu. Strava a ubytovaní je hrazeno, účastnici platí pouze registrační poplatek, pojištění a případně vízum a očkování. Více informaci naleznete na stránkách https://www.inexsda.cz
Pro další mezinárodní výměny mládeže je možné odjet na krátkodobé výjezdy v rámci projektu ERASMUS+ (vhodné i pro „nestudenty“). Mladé lidé od 13 do 30 let se potkají na 5 až 21 dnů, aby mohli získat zkušenosti, spolupracovat v týmech a naučit se něco nového. Cestovné, ubytování a strava jsou hrazeny z finančních prostředků Evropské unie. Více informaci naleznete na stránkách https://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/vymeny-mladeze/
Evropský sbor solidarity, dříve Evropská dobrovolná služba, je další možností pro mladé od 18 do 32 let, kteří mají zájem o projekty zaměřené na životní prostředí, vzdělávání, kulturní památky atd. Zájemci mají možnost zúčastnit se krátkodobých projektů (od 2 týdnů do 2 měsíců), placených stáží (od 3 do 6 měsíců) nebo zaměstnání na dobu od 6 do 12 měsíců.
V rámci solidárních projektů je možnost získat grant na zlepšení svého okolí. Zájemce musí najít cca 4 osoby, které budou sdílet názory, vymyslí téma (co chtějí změnit ve svém prostředí) a navrhnout postup, jak to chtějí udělat. Aktivita musí mít lokální rozměr. Peníze, které získají, budou vynaloženy na zpracování projektu. Více informaci naleznete na stránkách https://europa.eu/youth/solidarity_cs

 

 

Autor: Taisiia Kryvoshei