Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Hvězdy evropské vědy - již známe výherce!

18.01.2021

Podívejte se, jaké jsou správné odpovědi našeho kvízu "Hvězdy evropské vědy" v rámci Noci vědců a koho jsme vylosovali jako výherce.

Eurocentrum Praha se zapojilo do Noci vědců mimo jiné prostřednictvím kvízu, který se věnoval slavným osobnostem evropské vědy. Mohli jste se tak dozvědět, že...

1) Mikoláš Koperník (1473 – 1543) byl polský astronom, matematik, právník a lékař. Jeho dílo „Šest knih o obězích nebeských sfér“ bylo zařazeno na seznam zakázané literatury, neboť v něm hájil názor, že pohyb těles na obloze je způsoben rotací Země a jejím pohybem po kruhové dráze kolem Slunce – ne pohybem nebeských těles kolem Země.

2) První padák nakreslil sice Leonardo da Vinci, nikdy ho však nevyrobil a nevyzkoušel. Až Faust Vrančić (1551 – 1617), renesanční učenec narozený na území dnešního Chorvatska, s pomocí svého padáku jako první v historii skočil ze zvonice baziliky svatého Marka v Benátkách. V roce 1914 si padák nechal patentovat slovenský konstruktér a vynálezce Štefan Banič.

3) Francouzský matematik, fyzik, spisovatel, teolog a náboženský filosof Blaise Pascal (1623 – 1662) patří mezi předchůdce moderní počítačové techniky. V roce 1642 sestrojil jako pomůcku pro svého otce první mechanický kalkulátor, schopný sčítat a odčítat. Je po něm pojmenován jeden z programovacích jazyků.

4) Mary Somerville (1780 – 1872), skotská matematička a fyzička, je považována za průkopnici v oblasti zapojení žen do oblasti vědy. Jedna z jejích knih obsahovala např. hypotézu o existenci planety, která ruší pohyby Uranu. Tato myšlenka pak vedla k objevu nové planety Neptun. Na její počest byla pojmenována jedna z prvních vysokých škol pro dívky na univerzitě v Oxfordu.

5) Anglická matematička a první programátorka Ada Byron (1815 – 1852), dcera známého básníka, je známá především detailním popisem fungování tzv. Babbageova mechanického počítače. Navrhla způsob, jak tento počítač naprogramovat, a v její práci se objevují i zmínky o algoritmizaci jakožto základu programování.

6) Chemie je výbušná věda. Své o tom věděl také švédský chemik a vynálezce dynamitu Alfred Nobel (1833 – 1896). Kvůli zákazu pokusů s nitroglycerinem na území Stockholmu musel pracovat na lodi kotvící na jednom švédském jezeře. Byl také zakladatelem fondu, z něhož jsou každoročně udělovány ceny nesoucí jeho jméno.

7) Víte, že vědě se věnovala také jedna z populárních hollywoodských hereček 20. století? Hedy Lamarr (1914 – 2000) pocházela z Rakouska a vymyslela jednu z metod přenosu radiových signálů. Jednalo se o komunikační systém založený na přeskakujícím rádiovém signálu, který nelze odposlouchávat, tzv. FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum).

8) Rosalind Franklin (1920 – 1958), anglickou biofyzičku, chemičku a bioložku, proslavila především její práce na difrakčních obrazech DNA, díky kterým bylo možné správně určit strukturu DNA. Přispěla také velkou měrou k objasnění molekulární struktury RNA, virů, uhlí a grafitu.

9) Ralph Baer (1922 – 2014), německo-americký technik, informatik a vynálezce, je označován za „otce videoher". Díky jeho myšlence vznikla první herní konzole na světě - Magnavox Odyssey, sám pro ni vymyslel první jednoduchou hru - Chase.

10) Český chemik a jeden z nejvýznamnějších českých přírodovědců 20. století Antonín Holý (1936 – 2012) posunul kupředu léčbu virových onemocnění. Objevil řadu antivirotik, které se používají v boji s HIV/AIDS, hepatitidou typu B či opary.

Všechna ostatní jména také patřila evropským vědcům a vědkyním, ale týkala se jiných oborů, objevů či vynálezů. Děkujeme všem, kteří se zapojili. Ze správných odpovědi jsme vylosovali paní Andreu, paní Anastasii a pana Viktora, které budeme kontaktovat na jimi uvedené mailové adresy. Gratulujeme!