Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Nová témata přednášek pro ZŠ i SŠ:

 

  •  Cizinci a my 
  •  Pohádky Třetizemí 

Ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Zlín nabízí Eurocentrum Zlín zajímavou přednášku na téma Cizinci a my spojenou se čtením pohádky daného cizince ze třetí země v jeho rodném jazyce (většinou Vietnam, Mongolsko, Ukrajina). Přítomen je také tlumočník, který pohádku tlumočí do češtiny. Následně mohou studenti otevřít diskuzi a pokládat otázky o příslušné zemi, zvyklostech v zemi aj., popř. ji rozvíjet  na téma Cizinci a my - jak se žije cizincům v ČR? Jaké překážku musí každý den překonávat? Jak probíhá vyšetření u lékaře, když neumí česky? Jak se jejich děti začleňují do kolektivu?

Čtení pohádky je obvykle spojeno i s besedou Cizinci a my. Pro velký zájem doporučujeme přihlásit se v dostatečném časovém předstihu. Častokrát tyto přednášky pojmou pedagogové jako část uceleného celku  - tedy seznámí studenty s problematikou např. Vietnamu v zeměpisných seminářích, společensko-vědních seminářích a jiných.

 

Více informací získáte v Eurocentru Zlín. Kontaktovat nás můžete telefonicky na č. 577 522 081 nebo pomocí emailu pekajova@euroskop.cz.

Ostatní témata přednášek naleznete zde