Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Přednášky pro školy

Eurocentrum Karlovy Vary nabízí ZDARMA přednášky pro střední školy a vyšší ročníky základních škol

O Evropské unii - pro SŠ i ZŠ

 

 

Pořádáme bezplatné přednášky pro žáky základních a studenty středních škol.

Rozsah informací je přizpůsoben věku posluchačů.

Díky zpracovanému obsahu účastníci získají kompletní přehled o historii vzniku Evropských společenství, současnosti EU i o možnostech praktického využití možností studia, stáží, práce a výměnných pobytů apod. v zemích Evropské unie.

Přednášky přizpůsobujeme časovým možnostem škol a požadovanému výběru témat.

Evropská unie

Obsah:

 • Historie vzniku EU
 • Symboly EU
 • Instituce EU
 • Vstup ČR do EU
 • Schengen
 • Eurozóna


Další možnosti
:

 • Europass
 • Lisabonská smlouva
 • Mobilita - možnosti studia, stáže, práce apod. v zemích EU
 • Portály pro mládež
 • atd.

Konkrétní témata lze libovolně kombinovat dle domluvy.

Na základě požadavku může přednáška trvat 0:45 minut až 1:30 (i více).

Přednášky jsou doplněny prezentací - Power Point, (event. bez prezentace)

V případě zájmu přednášku doplňujeme krátkým filmem (DVD) k tématu

Rádi s Vámi domluvíme konkrétní přednášku - emailem: telinova@euroskop.cz   

 

Mgr. Kateřina Telínová
vedoucí EC

Eurocentrum Karlovy Vary

E-mail: telinova@euroskop.cz
www.euroskop.cz