Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

V simulaci jednání EP zvítězili studenti z Mariánských Lázní

Fotodokumentace z akce
 1. místo
Gymnázium a OA Mariánské Lázně

poslanec Jan Dipold
 
asistentky:
Pavla Humlová
Simona Čapková

2. místo

Gymnázium Stříbro

  poslanec Tomáš Konečný
 

asistentky:
Jana Holevová
Eliška Pomyjová

 3. místo

Masarykovo gymnázium Plzeň

poslanec Petr Hladík

asistenti:

David Lašek
Jiří Tuháček

 

22. listopadu 2010 zasedali v Plzni studenti v rolích poslanců Evropského parlamentu. Zastupitelský sál Magistrátu města Plzně se stal dějištěm II. ročníku projektu simulace jednání Evropského parlamentu pro studenty středních škol z Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje.

Cílem projektu je seznámit studenty středních škol s prací a činností Evropského parlamentu, poskytnout možnost prezentace vlastních i týmových názorů, aktivního jednání a komunikačních dovedností.

Akce se uskutečnila pod záštitou poslance Evropského parlamentu Ing. Oldřicha Vlasáka, který do soutěžního projektu věnoval hlavní cenu pro vítězný tým.

Tématem letošního ročníku byla Lisabonská smlouva, přesněji její část.

Lisabonská smlouva /Evropská občanská iniciativa v LS - realita nebo jen iluze?/

V úvodu vystoupil asistent poslance Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka (který se nemohl osobně zúčastnit z pracovních důvodů), Ondřej Mátl a velmi zajímavým a poutavým způsobem představil Evropský parlament. Evropský parlament mládeže v ČR pak představil jeho předseda Martin Šindelář.

Poté moderátorka akce Kateřina Telínová zahájila simulované zasedání EP.

Na zasedání přijelo 9 tříčlenných týmů, jejichž úkolem bylo nejen prokázat odborné znalosti, schopnost dosáhnout konsensu s ostatními, ale i zaujmout porotu svými komunikačními dovednostmi. Těmi se prezentovali především „europoslanci", jejich asistenti měli úlohu pomocníků i pozorovatelů - jejich šancí bylo i sbírání zkušeností pro příští ročník. Každý tým do Plzně přijel s názorem frakce, kterou si sám vybral.

Za Evropskou lidovou stranu vystupovaly 2 týmy, za Alianci liberálů a demokratů pro Evropu 3 týmy, Evropskou konzervativní a reformní skupinu zastupovaly 2 týmy, a dále po jednou týmu byla zastoupena Progresivní aliance socialistů a demokratů a Strana Zelení/Evropská svobodná aliance.

Prvním úkolem studentů-europoslanců bylo krátké vystoupení se stanoviskem týmu k danému tématu. Už v průběhu jednotlivých příspěvků porota hodnotila připravená stanoviska a úroveň jejich prezentace. Další vystoupení pak vyplývala z názorů sestavených koalic. O přestávkách probíhala aktivní jednání, v průběhu jednání pak zajímavé diskuze.

Výkony „europoslanců" i týmů hodnotila porota ve složení:

Předseda poroty

Ondřej Mátl, asistent poslance Evropského parlamentu Oldřicha Vlasák

Členové poroty
Petra Čechová, vedoucí Eurocentra Č. Budějovice

Martin Šindelář, předseda Evropského parlamentu mládeže v ČR

Studenti prokázali schopnost orientace v problematice, někteří svými vystoupeními dokázali, že mohou být zdatnými partnery skutečných politiků.

Jako odměnu za účast si všichni odnesli ministerské kravaty českého předsednictví v EU, trička a další drobnosti.

Vzhledem k soutěžnímu zaměření projektu si palmu vítězství mohl odnést pouze jeden tým. Porota rozhodně neměla lehkou úlohu. Zejména poslanci, jejichž týmy byly mezi dvěma nejlepšími, byli tak výborní, že o vítězi rozhodly skutečně jen maličkosti.

Jako nejlepší byl vyhodnocen tým studentů z Gymnázia a OE Mariánské Lázně ve složení:

- poslanec Jan Dipold
- asistentky Pavla Humlová a Simona Čapková

Tento tým převzal z rukou Ondřeje Mátla písemný příslib hlavní ceny, kterou je návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku. Cenu věnuje poslanec EP Oldřich Vlasák.

Velmi těsně za vítězem je tým Gymnázia Stříbro ve složení:

- poslanec Tomáš Konečný
- asistentky Jana Holevová a Eliška Pomyjová

Na třetím místě porota ocenila tým z Masarykova gymnázia Plzeň ve složení:

- poslanec Petr Hladík
- asistenti David Lašek a Jiří Tuháček

Týmy na druhém a třetím místě navštíví prostory Poslanecké sněmovny v Praze.

Všechny 3 vítězné týmy převzaly také věcná ocenění - tašky, česko-anglické knihy, propagační předměty Evropského parlamentu a Úřadu vlády ČR.

O akci projevila zájem i média, Jana Vítková poskytla rozhovor Českému rozhlasu, mediálním účastníkem byl také Plzeňský deník.

Organizační tým soutěže děkuje poslanci Evropského parlamentu, panu Oldřichu Vlasákovi za poskytnutí záštity a hlavní ceny pro vítězný tým. Dále děkuje za výborný zástup v osobě pana Ondřeje Mátla.

Poděkování patří také předsedovi Evropského parlamentu mládeže v ČR, panu Martinu Šindelářovi a v neposlední řadě Magistrátu města Plzně za poskytnutí historického zastupitelského sálu.

Organizační tým:

Mgr. Kateřina Telínová, vedoucí Eurocentra Karlovy Vary
Mgr. Jana Vítková, vedoucí Eurocentra Plzeň
Mgr. Petra Čechová, vedoucí Eurocentra České Budějovice
Bc. Martin Šindelář, předseda Evropského parlamentu mládeže v ČR

Podrobný průběh simulovaného jednání EP