Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Jak učit o EU? Poradí Projekt Občanem v EU

Témat, kterým se musí studenti na středních školách ve výuce věnovat, je spousta a s neustálým vývojem společnosti přibývají. S časem, který na to učitelé mají k dispozici, už je to obvykle horší. A tak se na mnoho i těch důležitých odvětví často uspokojivě nedostane. Právě takovým otloukánkem bývá v oblasti základů společenských věd často problematika Evropské unie.

Není na ni čas, je příliš aktuální, plná kontroverzí, učitelé zkrátka neví jak na ni. Zastoupení Evropské komise v České republice a Úřad vlády ČR jim ale podávají díky projektu Občanem v EU pomocnou ruku. Nabízí jim bezplatný dvoudenní kurz, který na otázku jak učit o Evropské unii odpovídá.


„Občanem v EU: budoucnost a výzvy“ je projekt, který se, jak na svých webových stránkách uvádí, snaží přispět k tomu, aby se čeští středoškolští studenti nejenom dozvěděli o Evropské unii datum jejího založení, ale především se začali o evropské dění více zajímat, kriticky zvažovali její vývoj a podíleli se na její budoucí podobě jako aktivní občané. Právě tento přístup v současné praxi často chybí. „Studenti vnímají, co se kolem nich děje, ale často přijímají jen zkreslené titulkové informace z médií, o kterých dál nepřemýšlí. Probourat tuhle bariéru a přimět je ke kritické úvaze je často velmi obtížné,“ popisuje svoji praxi s přednáškami o EU vedoucí Eurocentra Karlovy Vary Katka Turčinová. „Díky interaktivním metodám výuky, se kterými lekce v projektu Občanem v EU pracují, se to ale může podařit. A dovednosti, které si studenti z takové výuky odnesou, navíc nejsou úzce spojené s EU. Hodí se do života,“ věří.

Centrum občanského vzdělávání, které projekt organizačně zajišťuje, vytvořilo osm interaktivních vzdělávacích modulů věnovaných aspektům Evropské unie a výchovy k občanství, jejichž obsah byl vybrán přímo na základě rozhovorů se studenty středních odborných škol a gymnázií. Témata a související materiály se dotýkají obav a výzev, které se týkají především budoucí podoby Evropské unie a budoucnosti mladých Čechů v ní. Dvoudenní seminář umožní učitelům moduly zažít z pozice žáka a podívat se tak na EU jejich očima. „Bála jsem se, že to bude zdlouhavé, přeci jen program naplnil dva dny. Lekce jsou ale opravdu interaktivní a zábavné. Byla to taková škola hrou. Moc nás to bavilo a najednou byl čas se rozloučit,“ popisuje svoji plzeňskou zkušenost s kurzem Katka Turčinová.

Jednotlivé lekce jsou vystavěny na logice třífázového modelu učení EUR (shoda čistě náhodná) a přináší učitelům i spoustu metodologické inspirace, kterou mohou využít i v jiných svých hodinách. Při práci v malých skupinkách i samostatně je kladen důraz na porozumění textu, uvědomění si toho důležitého a formulaci vlastního názoru. Na zážitku postavené ledolamky, pracující s emocemi, studenty nejen na začátku proberou, ale umožňují také proniknout pod povrch tématu. Interaktivní prezentace na studenty nechrlí záplavy informací, ale nutí je přemýšlet o EU i obecně o světě kolem nich. Cílem lekcí podle autorů není předkládat hotová řešení a hotové názory, ale pomoci studentům o problémech přemýšlet z různých úhlů pohledu. Všech 8 lekcí je zpracováno v prezentačním systému PREZI, který umožňuje učitelům nové možnosti interaktivní práce se studenty.

Účast na dvoudenním kurzu (vždy pátek a sobota) je bezplatná  s možností ubytování, také zdarma. Hrazena je navíc také doprava, strava a občerstvení během kurzu, který je akreditován MŠMT. Je možné se ještě zaregistrovat na následující kurzy:

 

Ústí nad Labem  5. – 6. 4. 2013
České Budějovice  12. – 13. 5. 2013
Praha  11. 5. 2013

 

Informace k registraci na kurzy i další podrobnosti k projektu nalezenete na webových stránkách http://www.obcanskevzdelavani.cz/obcan-v-eu