Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Simulace jednání institucí EU pro studenty SŠ.

09.10.2013

Chceš se dozvědět, jak fungují instituce Evropské unie? Chceš si vyzkoušet roli diplomata a prosazovat zájmy svých voličů a členských států EU? Pokud ano, přijmi naše pozvání k účasti na projektu "Staň se na den tvůrcem evropské politiky". Jedná se o simulaci jednání nejdůležitějších institucí EU - Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU - pro studenty středních škol v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji. Hraje se o cestu do Bruselu, tak neváhej a přihlas sebe i svůj tým.

Eurocentrum Plzeň, Eurocentrum Karlovy Vary a Eurocentrum České Budějovice
 ve spolupráci s Europe Direct Plzeň a České Budějovice
si Vás dovolují pozvat na
 
simulaci jednání hlavních institucí Evropské unie pro studenty středních škol z Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje
 
STAŇ SE NA DEN TVŮRCEM EVROPSKÉ POLITIKY
 
na téma
 
HLASOVÁNÍ O NÁVRHU SMĚRNICE O TABÁKOVÝCH VÝROBCÍCH
 

(NÁVRH NA SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÉ UNIE na sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a souvisejících produktů)

Nyní Evropská komise navrhuje jeho zásadní změny. Přihlaste se a vyzkoušejte si rozhodování Evropského parlamentu a Rady EU.

 
KDY:  4. listopadu 2013, 10:30 - 15:30 hod.
 KDE:  Krajský úřad Plzeňského kraje - zastupitelský sál, Škroupova 18, Plzeň
 Pozvánka:  ke stažení ZDE
 

 

Dokumenty ke stažení:
 
 1. Program simulace institucí EU ke stažení (pdf)
 2. Podklady k simulaci pro studenty
 3. Jednací řád Rady EU
 4. Jednací řád Evropského parlamentu 
 5. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady na sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a souvisejících produktů (zkrácená verze)
 6. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady na sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a souvisejících produktů (celá verze, ENG)

 
JAK SE ZAPOJIT DO PROJEKTU?
 
 • Vytvořte dvoučlenný tým (počet týmů za jednu školu není omezen) a rozdělte si role v týmu (1 europoslanec - Výbor Evropského parlamentu, 1 ministr pro oblast spravedlnosti a vnitra - Rada EU).
 • Zaregistrujte svůj tým nejpozději do 25. 10. 2013 na email eurocentrum.plzen@euroskop.cz
 • Registraci týmu provádí vždy jeden člen týmu, kterému poté registraci potvrdíme na uvedený email a zašleme podklady k simulaci. Nezapomeňte uvést veškeré údaje o všech členech týmu - dle pokynů při registraci viz níže. 
 
Pokyny k registraci týmů:
 
 • registraci provádí vždy jeden člen týmu;
 • uveďte název školy;
 • uveďte jména všech členů týmů + emailové kontakty + role, které budou reprezentovat;
 • uveďte členský stát EU, který hodláte zastupovat (uveďte tři členské státy od 1 do 3 - přičemž nejvyšší priorita je číslo 1 - po registraci Vám bude členský stát přiřazen na email)
 • po úspěšné registraci týmu obdržíte na email potvrzení registrace společně se zasláním podkladů k simulaci. 
 
STRUČNÝ POPIS PROJEKTU
 
Simulace jednání institucí EU pokrývá podstatu celého legislativního procesu - jednání obou zákonodárných institucí, Evropského parlamentu (Výboru EP) i Rady EU (ministrů), a také jejich vzájemného vyjednávání (tzv. trialogu). Studenti vystupují v rolích poslanců Evropského parlamentu nebo ministrů členských států. 
 
Simulace jednání institucí EU bude probíhat ve třech hlavních rozhodovacích institucích EU:
 1. Evropské komisi (odborná porota),
 2. Evropském parlamentu (Výbor občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci),
 3. Radě EU pro spravedlnost a vnitřní věci.
 
Evropskou komisi bude představovat odborná porota složená ze zástupců regionálních Eurocenter (Plzeň, Karlovy Vary a České Budějovice) a zástupců Europe Direct Plzeň a České Budějovice. Evropská komise předloží Evropskému parlamentu (EP) a Radě EU návrh legislativního aktu, o kterém bude jednat a hlasovat Výbor EP a Rada EU.
 
Předmětem jednání je vždy konkrétní legislativní návrh nebo komunikační dokument Komise, u kterého se očekává, že do legislativního návrhu vyústí. Studenti budou v rámci simulací diskutovat zejména o těch bodech, které jsou problematické či sporné i při jednání ve skutečných Evropských institucích.
 
Tým studentů budou tvořit dvě osoby:
 
 1. Europoslanec - bude zastupovat evropskou politickou frakci v EP ve Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (evropská politická frakce mu bude přidělena Eurocentrem po registraci týmu)
 2. Ministr vnitra za daný členský stát
 
 
Full servis:

 • Studentům budou mailem zaslány všechny materiály, včetně podkladů k tématu simulace, pravidel simulace atd.;
 • během simulace bude pro účastníky zajištěno občerstvení.

 

Ceny pro vítěze:

 • Hlavní cena regionálního kola pro první nejlepší tým: Letecká cesta do Bruselu spojená s prohlídkou institucí EU a možností setkání s jejich zástupci.
  Cesta se uskuteční v prosinci roku 2013.

 • Pro první 3 týmy regionálního kola jsou připraveny věcné ceny.
 
Simulace jednání evropských institucí organizuje Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR. Organizaci projektu zajišťuje síť regionálních Eurocenter a síť regionálních informačních středisek Europe Direct.
 

 

Pro případné dotazy k projektu se můžete obracet přímo na pracovníka Eurocentra Karlovy Vary na email cermak@euroskop.cz.

Budeme se opět těšit na setkání a bohatou diskuzi.