Přejít na obsah

VyhledáváníHlavní menu

Soutěž o stáž v Bruselu!

17.03.2014

Úřad vlády České republiky ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky při evropské unie a Senátem parlamentu České republiky vyhlašují u příležitosti oslav deseti let ČR v EU soutěž pro studenty vysokých škol. Soutěž je určena pro posluchače oborů evropská a mezinárodní studia, politologie, práva a dalších oborů související s tématy Evropské unie. Studenti budou mít za úkol zpracovat návrh stretegie působení ČR v EU. Tento projekt představuje propojení vrcholných institucí s akademickou sférou.

Nově vyhlášená soutěž o nejlepší strategii působení České republiky v EU je příležitostí pro studenty vysokých škol, kteří studují obory příbuzné problematice EU. Soutěž je pořádáná Úřadem vlády ČR spolu s se Stálým zastoupením ČR při Evropské unii a Senátem parlamentu České republiky.

O co jde?

Studenti těchto zaměřených oborů vytvoří vlastní strategii působení České republiky v EU. Tato strategie bude obshovat vymezení klíčových sektorů, zájmů a priorit, které bychom měli na půdě Bruselu prosazovat. Vlastní strategie bude psána v elektronické podobě (formální náležitosti naleznete v příloze zde). Součástí bude také prezentace v časovém rozmezí 10 - 15 minut. Prezentace by měla seznámit Váš návrh s tvůrci evropské politiky.

Jak bude probíhat hodnocení?

Hodnocení bude dvoukolové.

V prvním kole se zkontrolují formální náležitosti práce. Pokud budou nějaké nedostatky, tak nezoufejte. Po konzultaci na jejich opravení budete mít celé dva pracovní dny. Postupujícím budou následně rozeslány pozvánky ke studentskému dialogu. O výsledku budou informováni všichni zúčastnění. 

Druhé kolo proběhne jako studentský dialog mezi studenty, kteří postoupí z kola prvního. Po vyslechnutí prezentací a zhodnocení kvality vaší práce rozhodne komise přítomných zástupců státní správy zabývající se tvorbou evropské politiky na nejvyšší úrovni o vítězi soutěže.

Jaké jsou termíny soutěže?

Vyhlášení soutěže o nejlepší strategii: 10. 03. 2014
Termín odevzdání strategie: 20. 04. 2014
Informování soutěžících o postupu do 2. kola: 27. 04. 2014
Termín odevzdání prezentace: 09. 05. 2014
Studentský dialog a vyhlášení vítěze: 19. 05. 2014 (bude potvrzeno)

A co můžete získat?

Vítěz této soutěže získá jedinečnou možnost zúčastnit se krátkodobé stáže na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii. Související náklady se stáží budou uhrazeny. Termínem nástupu se rozumí podzim 2014 (individuální domluva)

Kam práce zasílat?

Zhotovené strategie a prezentace prosím zasílejte na email marecek.jan@vlada.cz.

Tak neváhejte a zúčastněte se soutěže!

10 let v EU